Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Aan welke eisen moet een prospectus voldoen?

Publicatiedatum: 26 juni 2019

Voorwaarden prospectus bij IPO of beursgangDoor de Wet implementatie prospectusverordening gelden er per 21 juli 2019 nieuwe regels voor het prospectus, dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden (IPO) of tot de handel op een gereglementeerde markt (beursgang) worden toegelaten. Aan welke eisen moet een prospectus voldoen – op basis van de (nieuwe) wet - om goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te krijgen? Dit zijn de belangrijkste eisen:
 

1. Risicofactoren

Alle risico’s die voor een belegger van materieel belang zijn en die specifiek zijn voor de uitgevende instelling, moeten worden opgenomen in het prospectus. Zij worden in categorieën onderverdeeld en per categorie moeten de belangrijkste risico’s als eerste vermeld worden. Het enkel vermelden van een risico is niet voldoende; uitgelegd moet worden waarom dat risico wordt gelopen en hoe groot de kans daarop is.
 

2. Samenvatting

Het prospectus moet een samenvatting bevatten die bestaat uit vier afdelingen met essentiële informatie over:

 1. de uitgevende instelling,
 2. de effecten,
 3. de aanbieding of toelating tot de handel, en
 4. enkele verplichte waarschuwingen voor beleggers.

De samenvatting moet makkelijk leesbaar zijn, met korte, bondig geformuleerde teksten die voor beleggers makkelijk te begrijpen zijn. Technische bewoordingen zijn niet toegestaan.

Niemand kan op grond van alleen de samenvatting of een vertaling daarvan aansprakelijk worden gesteld. Een uitzondering op deze regel geldt indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen:

 • misleidend, inaccuraat of inconsistent is, of
 • niet de essentiële informatie bevat ter ondersteuning van beleggers wanneer zij overwegen in die effecten te beleggen.
   

3. Verplichte informatie

Onder meer de volgende informatie moet in het prospectus worden opgenomen:

 • hoe de aangeboden effecten gekocht en verkocht kunnen worden;
 • de kosten van de aanbieding die voor rekening van de belegger komen;
 • de manier waarop de waarde van het effect vastgesteld of gewijzigd kan worden;
 • het dividendbeleid;
 • de activiteiten en de organisatiestructuur van de aanbieder van de effecten;
 • de financiële positie van het bedrijf dat de effecten aanbiedt;
 • de bestuurders en belangrijkste aandeelhouders van het bedrijf dat de effecten uitgeeft.
   

4. Taaleisen

Het prospectus moet voldoen aan de taaleisen van het land waar de effecten worden aangeboden of worden genoteerd aan de effectenbeurs. Als die aanbieding of notering in Nederland plaatsvindt, dan moet het prospectus zijn opgesteld in het Nederlands of in het Engels. Het is dus mogelijk om het prospectus alleen in het Engels op te stellen.
 

5. Begrijpelijkheid

Het prospectus moet geschreven worden in begrijpelijke taal (vergelijkbaar met plain English) en het prospectus moet op een consistente en begrijpelijke wijze in elkaar zitten. Er moeten ook verwijzingstabellen worden opgenomen waarin precies wordt aangegeven waar vereiste informatie te vinden is, die niet in het prospectus zelf is opgenomen.
 

(Bestuurders)aansprakelijkheid en bevoegdheden AFM

Indien er onjuiste of misleidende informatie in het prospectus staat, kan een gedupeerde belegger de uitgevende instelling of zelfs de bestuurders aansprakelijk stellen. Daarnaast kan de AFM een aanbieding van effecten opschorten of verbieden als de prospectusverordening wordt overtreden. Ook kan de AFM, onder bepaalde voorwaarden, de handel in effecten of de handel op een handelsplatform opschorten of verbieden.
 

Meer informatie

Wilt u een prospectus laten controleren? Of wilt u meer informatie over prospectusaansprakelijkheid of bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan contact op met ons:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.