Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Hervorming van het ontslagrecht

Publicatiedatum 26 maart 2015
Per 1 juli 2015 zal er veel veranderen in het arbeidsrecht. Russell Advocaten zal u door middel van een reeks nieuwsflitsen hierover informeren. Deze keer: de hervorming van het ontslagrecht.

ontslag

Eén vaste ontslagroute afhankelijk van de ontslagreden

De huidige keuzemogelijkheid voor de werkgever om een werknemer via het UWV óf via de kantonrechter te ontslaan wordt afgeschaft. Afhankelijk van de reden voor het ontslag komt er één vaste ontslagroute. Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid zal de werkgever toestemming nodig hebben van het UWV. Indien in een toepasselijke cao een ontslaghoorcommissie is aangewezen heeft de werkgever voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen toestemming nodig van deze commissie (in plaats van de toestemming van het UWV). Een ontslag wegens persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie zal uitsluitend via een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter gaan lopen.

Ontslagvergoeding

Er wordt een nieuw soort ontslagvergoeding ingevoerd: de zogenaamde ‘transitievergoeding’. Bij iedere vorm van ontslag op initiatief van de werkgever (opzegging, ontbinding of van rechtswege) heeft de werknemer recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, met een maximum van EUR 75.000,-. De transitievergoeding zal doorgaans lager uitvallen dan de huidige kantonrechtersformule. Wanneer het ontslag is toe te rekenen aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de rechter bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen.

Bedenktijd werknemer

Wanneer de werknemer akkoord gaat met zijn ontslag door het tekenen van een beëindigingsovereenkomst of door schriftelijke instemming met de opzegging, krijgt de werknemer een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kan de werknemer zijn akkoord met het ontslag schriftelijk herroepen, zonder opgaaf van reden. De werkgever is verplicht om de werknemer op deze bedenktijd te wijzen binnen 2 dagen nadat de beëindigingsovereenkomst is gesloten of nadat de werknemer met de opzegging heeft ingestemd schriftelijk. Gebeurt dit niet, dan wordt de bedenktijd verlengd tot 3 weken.

Scholingsplicht

In de wet wordt vastgelegd dat de werkgever verplicht is om de werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Daarnaast moet de werkgever, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht, de werknemer ook in staat stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer hij niet langer in staat is deze te vervullen. Voldoet de werkgever niet aan deze scholingsplicht, dan zal hij de werknemer niet kunnen ontslaan wegens disfunctioneren wanneer dit het gevolg is van de onvoldoende zorg voor scholing van de werknemer. Ook voor de vraag of herplaatsing van de werknemer al dan niet mogelijk is, is van belang of de werknemer aan zijn scholingsplicht heeft voldaan.

Hoger beroep en cassatie

In tegenstelling tot wat nu het geval is, wordt het mogelijk om tegen de beslissing van de rechter op een ontbindingsverzoek in hoger beroep en cassatie te gaan. Wanneer hoger beroep of cassatie is ingesteld schorst dit de tenuitvoerlegging van de beslissing op het ontbindingsverzoek niet. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij afwijzing van het ontbindingsverzoek de werknemer gewoon in dienst blijft.

Actie

 • Laat voordat u een ontslagprocedure begint controleren bij welke instantie u deze moet voeren.
 • Zorg voor een goede model-beëindigingsovereenkomst.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht? Of heeft u andere vragen over het aannemen en het ontslag van personeel? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder