OR-verkiezingen

Publicatiedatum 23 december 2021
De leden van de ondernemingsraad (OR) worden door middel van OR-verkiezingen gekozen. Hoe verlopen deze verkiezingen en wat moet hierover staan in het OR-reglement?

or-verkiezing-social-media.8a70f2

De verkiezingsprocedure

Hoe de verkiezingen moeten verlopen is opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en in het OR-reglement. Gaat het om een net opgerichte OR en bestaat er nog geen OR-reglement? Dan moet de ondernemer een voorlopig reglement maken, in samenwerking met betrokken vakbonden. Hierin staan in ieder geval de basisregels, zoals bijvoorbeeld:

 • de wijze van stemming (schriftelijk, elektronisch, volmacht);
 • het aantal leden van de OR;
 • de voorlopige werkwijze;
 • de termijn tussen de bepaling van de verkiezingsdatum en de daadwerkelijke verkiezingen;
 • de wijze van vaststelling en bekendmaking van de uitslag; en
 • de voorlopige werkwijze van de OR.

Als de eerste OR gekozen is, stelt de OR een definitief reglement op. Hierin dient onder andere te staan hoe tussentijdse vacatures in de OR moeten worden vervuld. Het definitieve reglement mag afwijken van het voorlopige.

De verkiezing kan plaatsvinden via kandidaatstelling op gezamenlijke lijsten (lijstenstelsel) óf door middel van individuele kandidaten (personenstelsel). Het lijstenstelsel is gebaseerd op het kiesstelsel van o.a. de Tweede Kamerverkiezingen en is het meest gebruikelijk. Kandidatenlijsten kunnen worden ingediend door een betrokken vakbond of door de ongebonden, kiesgerechtigde werknemers zelf (‘vrije lijsten’).

Ook is het mogelijk om in het OR-reglement de in de onderneming werkzame personen te verdelen in kiesgroepen, bijvoorbeeld op basis van functies, afdelingen, parttime of fulltime dienstverband, etc. Het doel is om een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle werknemers van de onderneming in de OR te bewerkstelligen.

Wie mogen er kiezen?

Vanaf 1 januari 2022 mogen alle personen die op de verkiezingsdatum ten minste drie maanden in de onderneming – op basis van een arbeidsovereenkomst of aanstelling – werkzaam zijn, hun stem uitbrengen. Let op: tot deze groep kiesgerechtigden behoren ook gedetacheerde werknemers, en uitzendkrachten die minimaal 18 maanden in de onderneming werkzaam zijn. Daarnaast kunnen de OR en de ondernemer gezamenlijk andere personen aanwijzen die gelden als ‘in de onderneming werkzaam’.

De OR kiest vervolgens zelf welk OR-lid welke functie binnen de OR gaat vervullen.

Wie zijn verkiesbaar?

Vanaf 1 januari 2022 kunnen alle werknemers die op de verkiezingsdatum langer dan drie maanden werkzaam zijn in de onderneming zich kandidaat stellen voor de OR. Voor uitzendkrachten geldt dat zij minimaal 18 maanden in de onderneming werkzaam moeten zijn. Volgens de wet zijn zittende OR-leden herkiesbaar en geldt er geen beperking aan het aantal herverkiezingen.

Nieuwe verkiezingen

In principe moeten er om de drie jaren verkiezingen worden gehouden. Hiervan kan de OR per reglement afwijken.

Zittingsduur overschreden?

Worden er geen (tijdige) verkiezingen gehouden? Na het verstrijken van de zittingsduur kan de OR in beginsel geen rechtsgeldige besluiten nemen. Desondanks is verlenging van de zittingsduur soms wel mogelijk én handig, bijvoorbeeld in het geval van reorganisaties of fusies. Er moet dan wel zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Er bestaan gegronde redenen voor uitstel (bijvoorbeeld de nieuwe OR is onvoldoende ervaren voor de werkzaamheden die op dat moment aan de orde zijn).
 2. De verlenging van de zittingsduur betreft een overzichtelijke periode.
 3. De ondernemer en vakbonden zijn akkoord met het uitstel van de verkiezingen.
 4. De OR heeft de achterban tijdig over het voorstel tot verlenging van de zittingsduur geïnformeerd en bij het voorstel betrokken.

Te weinig kandidaten?

Als te weinig kandidaten zich verkiesbaar stellen, dan komen de kandidaten die zich wel verkiesbaar hebben gesteld automatisch in de OR. De verkiezingen gaan dan niet door. Voor de eventuele overige zetels moeten er binnen een half jaar tussentijdse verkiezingen worden gehouden.

Tip

Wanneer er slechts twee OR-kandidaten zijn, kunnen zij niet altijd meerderheidsbesluiten nemen. Neem daarom voor de zekerheid in het OR-reglement op of, en zo ja hoe, een OR-raad bestaande uit twee leden rechtsgeldig besluiten kan nemen.

Afwijken in het OR-reglement

In het OR-reglement kunt u van de WOR afwijkende regels opnemen met betrekking tot de verkiezingen van de OR. Wij adviseren u hier graag over. Het is mogelijk om bijvoorbeeld afwijkende bepalingen op te nemen over de volgende onderwerpen:

 • Hoe lang een persoon in dienst moet zijn om te mogen kiezen;
 • Hoe lang een persoon in dienst moet zijn om zich verkiesbaar te stellen;
 • Het aantal (plaatsvervangend) OR-leden;
 • Regels met betrekking tot het kiezen van de voorzitter van de OR;
 • Een beperking van de herkiezingsmogelijkheid van OR-leden;
 • De zittingsduur van (een deel van) de OR.

Contact

Wilt u meer weten over verkiezingen van de OR of over wat u in een OR-reglement kunt opnemen? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Werkgever kan beleid tegen grensoverschrijdend gedrag maar beter op orde hebben

  21 januari 2022

  Bij het schandaal rond RTL-programma The Voice of Holland blijven de arbeidsrechtelijke aspecten ten onrechte onderbelicht. Dat schrijven onze advocaten arbeidsrecht Priscilla de Leede en Jan Dop in Het Financieele Dagblad.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  #MeToo: hoe kunnen werkgevers zorgen voor een veilige werksfeer?

  19 januari 2022

  #MeToo blijft de gemoederen bezig houden. Naar aanleiding van de berichten over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland interviewde EenVandaag onze specialist in #MeToo-zaken Priscilla de Leede. Wat vergroot de kans op grensoverschrijdend gedrag? En hoe kunnen werkgevers zorgen voor een veilige werksfeer?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Doing Good Well

  13 januari 2022

  The partners at Russell Advocaten have been on boards of various charities for many years. We have started several initiatives for the professionalization of charitable work. In this article, I will discuss three of them: the post-graduate course Governing Charitable Funds, the survey of charity law in the Netherlands I have written, and finally how we can help charities that want to become active in the Netherlands and other European countries.

  lees verder
  • Aansprakelijkheid

  Kan de vrijwilliger de kerstboom in?

  30 december 2021

  Een vrijwilligersorganisatie kan aansprakelijk zijn voor ongevallen die vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden overkomen. Maar daar zijn grenzen aan, zo blijkt uit het Kerstboomarrest dat de Hoge Raad op 24 december gewezen heeft. Waar liggen die?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wat verandert er in 2022 voor ondernemers en werkgevers?

  20 december 2021

  Zoals ieder jaar begint ook 2022 met een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog hebben wij de belangrijkste voor ondernemers en werkgevers op een rijtje gezet.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Sancties op niet halen vrouwenquotum Raad van Commissarissen

  17 december 2021

  Vanaf 1 januari 2022 moet de Raad van Commissarissen van een beursvennootschap voor tenminste een derde uit vrouwen bestaan. Grote vennootschappen moeten streefcijfers vaststellen om een meer evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in topfuncties te krijgen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Steunregelingen milde lockdown

  16 december 2021

  Met de nieuwe lockdown komen de steunmaatregelen voor ondernemers weer terug. Op welke regelingen kunt u een beroep doen als uw bedrijf omzet verliest door de coronamaatregelen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022

  14 december 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 januari 2022. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder