Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Priscilla C.X. de Leede
mr. Priscilla C.X. de Leede
advocaat

Priscilla de Leede adviseert nationale en internationale ondernemers en organisaties over geschillen inzake personeel, medezeggenschap en sociale zekerheid. Zij is werkzaam op de sectie arbeidsrecht en ontslagrecht van Russell Advocaten.

 

@: priscilla.deleede@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


NOW 2.0: de (nieuwe) voorwaarden waaraan u als ondernemer moet voldoen

Publicatiedatum: 26 mei 2020

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

  English version

De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd tot en met september 2020. Enkele voorwaarden en regelingen veranderen. Zo vervalt de ontslagboete en wordt uitgegaan van een hogere loonsom van de werknemer.
 

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Achtergrond en doel

 • Eenmalige verlenging van de tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom in de maanden juni tot en met september 2020.

Aanvraag en beslissing

 • U kunt de tegemoetkoming naar verwachting vanaf 6 juli tot en met 30 september 2020 aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 • Zowel ondernemers die een beroep hebben gedaan op NOW 1.0 als ondernemers die voor het eerst een beroep doen op NOW kunnen een aanvraag indienen.
 • Het UWV beslist binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • U ontvangt eerst een voorschot van 80%. Na afloop van de tegemoetkoming dient u aan te tonen wat uw werkelijke omzetdaling was. Indien u een tegemoetkoming ontvangt van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer dan dient u hiertoe een accountantsverklaring te overleggen.
 • De naam van een aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde tegemoetkoming, wordt door het UWV op haar website openbaar gemaakt zonder dat daarvoor eerst een zienswijze hoeft te worden gevraagd.

Voorwaarden

 • Minimaal 20% (concern) omzetverlies vanaf 1 juni 2020.
 • U dient werknemers 100% van hun loon door te betalen.
 • U dient de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/personeelsvergadering te informeren over de verkregen NOW-tegemoetkoming.
 • U dient geen ontslagaanvragen in op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat tegemoetkoming wordt ontvangen, anders vindt er een correctie op de subsidie plaats met 100% van de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. De boete van 50% van de loonsom van deze werknemers, die daarnaast bij NOW 1.0 werd gevorderd, vervalt.
 • Indien u toch werknemers ontslaat gedurende de tijd dat u de NOW-tegemoetkoming krijgt, dan dient u zich bij het ontslag van 20 of meer werknemers te houden aan de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag. Tevens vindt er een correctie op de subsidie plaats en bent u een boete van 5% van de uiteindelijke subsidie verschuldigd. Deze boete geldt niet als u ontslaat met instemming van de vakbonden of na mediation door een commissie van de Stichting van de Arbeid.
 • Indien u een tegemoetkoming ontvangt van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer dan mag u over dit jaar geen winstuitkering doen aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren (wel aan ‘gewone’ werknemers) en geen eigen aandelen inkopen.
 • U dient uw werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen (inspanningsverplichting).

Berekening loonsom en omzetverlies

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 (in plaats van januari 2020, zodat een eventuele dertiende maand uit de loonsom wordt ‘gefilterd’ en er rekening wordt gehouden met seizoensgebonden bedrijven).
 • De loonsom wordt als volgt berekend: loonsom x 3 x 1,4. Als grondslag geldt het socialeverzekeringsloon, waarbij het UWV vast 40% (in plaats van 30% in de NOW 1.0) optelt voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten.
 • De berekening van de tegemoetkoming is: percentage omzetverlies x 90% x loonsom.
 • Het maximum maandloon per werknemer is € 9.538. Dit is tweemaal het maximumdagloon per maand. Salarissen boven dit bedrag worden niet gecompenseerd.
   

Meer informatie

Heeft u vragen over de NOW 2.0 of andere steunmaatregelen van de overheid? Neem dan contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ook bellen naar 020 - 301 55 55 of het contactformulier hieronder gebruiken.
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.