Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Nieuwe Arbowet

Publicatiedatum: 5 september 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Voldoet uw bedrijf al aan de nieuwe regelgeving? Check in deze blog of u nog wijzigingen moet doorvoeren.

De Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet) is vanaf 1 juli 2017 veranderd. In de Arbowet staan algemene regels voor werknemers en werkgevers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen.
 

Wat is er veranderd?

In de gewijzigde Arbowet zijn, onder meer, de volgende rechten en verplichtingen opgenomen:

 • Basiscontract
  Afspraken tussen arbodienstverleners en werkgevers moeten in een basiscontract worden vastgelegd. In dit basiscontract moet een aantal onderwerpen in ieder geval geregeld zijn. Dit zijn bijvoorbeeld wanneer de werkgever zich zal laten bijstaan door de arbodienst en hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is. De ondernemingsraad (OR) heeft een instemmingsrecht ten aanzien van de inhoud van het basiscontract.
   
 • Open spreekuur
  Ook niet-zieke werknemers moeten – zonder voorafgaande toestemming - in de gelegenheid worden gesteld om de bedrijfsarts te bezoeken.  Deze verplichting kan worden ingevuld in de vorm van een open spreekuur.
   
 • Second opinion bij andere bedrijfsarts
  Als de werknemer twijfelt over het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen. De werkgever is verplicht de kosten hiervoor te betalen. De mogelijkheid van een second opinion bij het UWV blijft overigens bestaan.
   
 • Toegang bedrijfsarts tot werkplekken
  De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben iedere werkplek te bezoeken. Zo kan de bedrijfsarts zijn taken beter uitoefenen.
   
 • Adviesrol bedrijfsarts
  Om de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts te waarborgen, is expliciet bepaald dat de bedrijfsarts slechts een adviserende rol heeft ten aanzien van de begeleiding bij ziekte. De verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding blijft dus bij de werkgever. Daarnaast zal de bedrijfsarts de werkgever adviseren over preventieve maatregelen.
   
 • Klachtenprocedure
  Alle bedrijfsartsen zijn verplicht om een voor iedereen kenbare klachtenprocedure te hebben.
   
 • Preventiemedewerker
  De preventiemedewerker, die al binnen elke organisatie moet zijn aangesteld, gaat ook samenwerken met en adviseren aan de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen.
   
 • Grotere werknemersinspraak
  Werknemers spelen een belangrijkere rol bij het arbeidsomstandighedenbeleid. De preventiemedewerker wordt bijvoorbeeld met instemming van de OR (of personeelsvertegenwoordiging (PVT) of betrokken werknemers) benoemd, waarbij ook de rol van de preventiemedewerker moet worden beschreven. Daarnaast mogen de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen overleg voeren met de OR.

De controle op naleving van de Arbowet wordt uitgevoerd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voldoet u niet aan de verplichtingen uit de Arbowet? Dan kan deze instantie maatregelen en boetes opleggen.
 

Per wanneer?

De wetswijziging is per 1 juli 2017 ingegaan, maar kent een overgangsperiode tot 1 juli 2018. Dit betekent dat nieuwe contracten direct in overeenstemming moeten zijn met de nieuwe regels, maar dat bestaande contracten uiterlijk op 1 juli 2018 in lijn dienen te zijn met de wetgeving.
 

Advies

Het is belangrijk om uw werknemers te informeren over de veranderingen in de Arbowet. Het recht op het bezoeken van een open spreekuur, het aanvragen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts en het indienen van een klacht bij de bedrijfsarts kan bijvoorbeeld in een personeelsreglement worden opgenomen. Wij helpen u graag bij het opstellen hiervan.

Zorg verder dat uw contracten met de arbodienst op tijd in overeenstemming zijn gebracht met de nieuwe Arbowet. Maak daarnaast heldere afspraken met uw preventiemedewerker, medezeggenschapsorgaan en bedrijfsarts. 
 

Contact

Wilt u meer weten over de Arbowet of uw verplichtingen ten aanzien van uw (zieke) werknemers? Neem dan contact met ons op:
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.