Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Wie bepaalt, betaalt. Besturende aandeelhouder aansprakelijk

Publicatiedatum 24 maart 2011
Een bestuurder kan onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de vennootschap. De wet kent geen vergelijkbare regeling voor een aandeelhouder. Kan een aandeelhouder die feitelijk het beleid van de vennootschap bepaalt toch persoonlijk worden aangesproken?

statutair directeur

Een bestuurder kan zowel intern ten opzichte van de vennootschap als extern ten opzichte van derden aansprakelijk zijn. Tegenover de vennootschap is de bestuurder namelijk gehouden zijn taak behoorlijk te vervullen. Laat hij dit na en kan hem een ernstig verwijt gemaakt worden, dan kan de vennootschap hem aanspreken. Als derden schade lijden ten gevolge van het handelen van een bestuurder, kunnen zij de bestuurder aanspreken als hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de schade.

Bestuurdersaansprakelijkheid van niet-bestuurders

Een aandeelhouder is in beginsel aansprakelijk tot de waarde van zijn aandeel. Dit kan echter anders worden als de aandeelhouder zich gedraagt als feitelijk bestuurder. Dergelijke gedragingen kunnen namelijk wel leiden tot aansprakelijkheid van de aandeelhouder. In recente rechtspraak is dit nog eens onderstreept.

Voor de rechtbank Amsterdam speelde een zaak rond Amstel Onderhoud B.V. (hierna: Amstel). A was gevolmachtigde van Amstel en had leiding over de dagelijkse werkzaamheden van de vennootschap. Enig aandeelhouder en bestuurder van Amstel was zijn vrouw. Nadat Amstel failliet was verklaard, sprak een leverancier van Amstel zowel A als zijn vrouw aan. De leverancier baseert de aansprakelijkstelling van A op de zogenaamde “Beklamel-norm”. Deze norm houdt in dat een bestuurder in beginsel onrechtmatig handelt tegenover een wederpartij als hij een overeenkomst namens de vennootschap aangaat, terwijl hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap deze overeenkomst niet zou kunnen nakomen en dat de wederpartij daardoor schade zou lijden. Deze Beklamel-norm past de rechtbank analoog op A toe, nu hij de dagelijkse leiding over Amstel had en besliste wat er besteld werd. De aansprakelijkstelling slaagt: A is, hoewel geen bestuurder, aansprakelijk als feitelijk leidinggever.

In een zaak bij de rechtbank Almelo stelde een werknemer van Dru Stainless Steel Products B.V. (hierna: Dru) aandeelhouder X medeaansprakelijk voor het betalen van een door de rechter in een andere zaak vastgestelde schadevergoeding. Dru kon dit bedrag namelijk niet betalen als gevolg van een aandeelhoudersbesluit om over te gaan tot uitkering van dividend. Het besluit was genomen door een beheer bv waarvan X middellijk aandeelhouder en indirect bestuurder was. X was daarnaast gevolmachtigde van Dru. X verdedigde zich tegen deze aansprakelijkstelling door te stellen dat hij geen statutair bestuurder van Dru was en dus niet aansprakelijk gesteld kon worden. Volgens de rechtbank heeft X, hoewel formeel geen bestuurder, het besluit genomen in de hoedanigheid van gevolmachtigde en indirect directievoerder van Dru. Hij zou dan ook op dezelfde voet aansprakelijk zijn als de statutair bestuurder.

Een aandeelhouder moet zich bewust zijn van zijn positie en zal, om te voorkomen dat hij persoonlijk wordt aangesproken voor schade veroorzaakt door de vennootschap, moeten oppassen dat hij niet (te veel) op de stoel van de bestuurder gaat zitten. Wie bepaalt, betaalt.

Meer informatie

Russell Advocaten adviseert al vele jaren bestuurders inzake aansprakelijkheid. Onze specialisten zijn u graag van dienst binnen deze en andere geledingen van de onderneming, zoals de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Directeur-Grootaandeelhouder. Tevens zijn wij gespecialiseerd in boardroom counseling.

Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder