Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Geen volmacht gegeven? Toch gebonden!

Publicatiedatum 20 januari 2011
In de dagelijkse praktijk wordt veelvuldig – bewust of onbewust – gebruik gemaakt van vertegenwoordiging door middel van een volmacht. De volmachtgever dient zich terdege te realiseren dat zijn onderneming zelfs gebonden kan raken bij het ontbreken van een volmacht!

international contract - social media

Vertegenwoordiging door volmacht

Regelmatig komt het voor dat partijen te maken krijgen met een situatie waarin zij zich door middel van een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander. De wet geeft twee mogelijkheden van volmacht, namelijk 1. de rechtsgeldige vertegenwoordiging door een van de bestuurders en 2. de door de onderneming verstrekte volmacht aan een werknemer.

Een volmacht geldt doorgaans tot een bepaald bedrag. Hoever de volmacht reikt blijkt bijvoorbeeld uit het handelsregister van de kamers van koophandel, de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende werknemer of uit een individueel gegeven volmacht. Degene die de volmacht verleent is de ‘volmachtgever’ en degene die de volmacht ontvangt is de ‘gevolmachtigde’. Indien de gevolmachtigde binnen de grenzen van de verleende volmacht handelt, dan zal een geldige overeenkomst tussen de volmachtgever en de derde tot stand komen. De gevolmachtigde valt er als het ware tussenuit en zal dus niet persoonlijk gebonden raken

Vertegenwoordiging zonder volmacht

Handelt de gevolmachtigde niet in overeenstemming met de inhoud of de reikwijdte van de verleende volmacht of is er in het geheel geen volmacht aanwezig, dan zal in beginsel geen overeenkomst tussen de volmachtgever en de derde tot stand komen. Op dit uitgangspunt heeft de wetgever twee uitzonderingen gemaakt waardoor de onderneming zonder (toereikende) volmacht toch gebonden raakt.

Ten eerste kan de onderneming de rechtshandeling achteraf alsnog bekrachtigen, waardoor zij gebonden raakt aan degene met wie de overeenkomst is gesloten. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de onderneming de door de derde gestuurde factuur alsnog voldoet.

De tweede mogelijkheid is dat de onderneming zelfs tegen haar wil gehouden wordt aan afspraken met derden. Heeft de derde namelijk gerechtvaardigd vertrouwd op de aanwezigheid van een volmacht en is dit vertrouwen ontstaan door verklaringen of gedragingen van de onderneming, dan kan de onderneming toch gehouden worden aan de gemaakte afspraken.

In recente rechtspraak van de Hoge Raad is zelfs beslist dat de derde niet alleen gerechtvaardigd vertrouwen kan ontlenen aan verklaringen of gedragingen van de onderneming. Ook stilzitten, het nalaten van een reactie of het feit dat de vertegenwoordiger reeds jaren bij de onderneming en de relatie met de derde betrokken is, kan gerechtvaardigd vertrouwen bij de derde doen ontstaan. Hierdoor kan een onderneming dus nog sneller (buiten haar wil om) gebonden raken aan een derde.

Voorzorgsmaatregelen

Om de voorkomen dat uw onderneming zonder het verlenen van een (toereikende) volmacht toch gebonden raakt aan de derde, is het van belang dat bij de derde niet ten onrechte gerechtvaardigd vertrouwen ontstaat. Dit kan worden bereikt door zowel intern aan de gevolmachtigde als extern aan de derde duidelijkheid te verschaffen over de grenzen van de volmacht. Zo weet de gevolmachtigde wat van hem verwacht mag worden en kan bij de derde niet onterecht het vertrouwen ontstaan van een toereikende volmacht.

Meer informatie

In onze praktijk zien wij vaak dat volmachten en het ontbreken daarvan voor veel onduidelijkheden en problemen zorgen. Russell Advocaten heeft een ruime ervaring met het oplossen van deze problemen en het voorkomen van onduidelijkheden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsflits of andere vragen over contractenrecht, neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder