Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Informatieplicht werkgever bij verval vakantiedagen

Publicatiedatum: 5 maart 2019

Het Europese Hof van Justitie heeft in een recente uitspraak vragen beantwoord over het verval van wettelijke vakantiedagen. De rol van de werkgever is hierdoor veranderd. Hoe zit dat?

Werknemers hebben wettelijk recht op een minimum aantal vakantiedagen. Dit minimum is gelijk aan vier keer het aantal uren dat zij werkzaam zijn per week. Ieder jaar moeten de werknemers deze wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen. Daarnaast kunnen werknemers recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is afhankelijk van wat in een cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken.
 

Verval van rechtswege?

Naar Nederlands recht vervallen wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Gebeurt dit automatisch? Niet meer, want daar brengt het Europese Hof van Justitie nu verandering in. Voortaan heeft de werkgever een informatieplicht.
 

Informatieplicht en bewijsplicht werkgever

De vakantiedagen vervallen slechts als de werknemer in de gelegenheid is gesteld om de vakantiedagen op te nemen. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer weet hoeveel vakantiedagen hij heeft. Dit betekent dat de werkgever aan de werknemer geregeld informatie dient te verstrekken over zijn vakantiedagen en niet kan volstaan met dit alleen te doen met het oog op de afrekening bij het einde van het dienstverband.

Er rust een bewijsplicht op de werkgever om aan te tonen dat de werknemer tijdig is geïnformeerd. Hierbij is de werkgever niet gehouden om werknemers te verplichten om vakantiedagen op te nemen, maar slechts om hen in de gelegenheid te stellen. Indien de werknemer van deze gelegenheid geen gebruik maakt, zullen de vakantiedagen vervallen, tenzij de werknemer kan aantonen dat hij toch niet in staat was de dagen op te nemen, bijvoorbeeld wegens ziekte.
 

Gevolgen als de werknemer niet goed is geïnformeerd

Indien de werknemer niet, onvolledig of te laat is geïnformeerd over zijn vakantierechten, dan komen deze dus niet te vervallen. Ook niet als de wettelijke vervaltermijn is verstreken. De werknemer moet daadwerkelijk in de gelegenheid zijn gesteld om zijn rechten wat betreft vakantiedagen uit te oefenen. Is dit niet het geval dan kan de rechter de werkgever verplichten om de werknemer alsnog in de gelegenheid te stellen de niet-opgenomen dagen op te nemen.

Dat betekent dat wettelijke vakantiedagen slechts vervallen wanneer de werkgever de werknemer tijdig en op precieze wijze heeft geïnformeerd. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt deze regeling (nog) niet.
 

Ons advies

  • Informeer uw werknemers tijdig en precies over hun vakantierechten. Geef bijvoorbeeld aan het eind van ieder kalenderjaar een overzicht van de nog openstaande wettelijke vakantiedagen die voor 1 juli dienen te worden opgenomen.
  • Raadpleeg een arbeidsrechtjurist als u niet-opgenomen vakantiedagen wilt laten vervallen.
     

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de rechten van uw werknemers op vakantiedagen en hun plichten bij het opnemen van vakantie? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact op met ons:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.