Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Huur/verhuur: Vermindering huurgenot door omgeving van het gehuurde: wie is verantwoordelijk?

Publicatiedatum 21 december 2016

De verhuurder is aansprakelijk voor gebreken aan het gehuurde. Maar hoe zit het met veranderingen in de omgeving van het gehuurde?

huur-en-verhuur-social-media.fdf474

Bij een gebrek aan het gehuurde kan de huurder de verhuurder hiervoor aansprakelijk stellen. Hij kan dan bijvoorbeeld herstel van het gebrek, vermindering van de huurprijs, of ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. Maar kan de huurder de verhuurder ook aanspreken op de aantasting van zijn huurgenot door de omgeving van het gehuurde?

Aantasting woongenot door omgeving

Wat gebeurt er als niet het gehuurde, maar de omgeving hiervan zorgt voor vermindering van het huurgenot?

Wanneer in een bedrijfsverzamelgebouw een ruimte wordt gehuurd door een bedrijf dat veel geluids- of stankoverlast veroorzaakt, zorgt dat immers ook voor aantasting van het huurgenot van de overige huurders. De komst van een aantal discounters in een sjieke shopping mall kan er voor zorgen dat de klanten van de bestaande winkels zich niet meer op hun gemak voelen of zelfs wegblijven. En levert de aanwezigheid van een groot aantal studenten vanwege de verhuur van een leegstaande ruimte in een kantoorpand aan een school voor de andere huurders van bedrijfsruimten niet ook een gebrek op aan het gehuurde?

De laatste vraag kreeg de rechtbank van Rotterdam voorgelegd door een advocatenkantoor in het World Trade Center. De rechter oordeelde dat de vermindering zodanig was dat deze zowel de vermindering van de huurprijs kon rechtvaardigen als de ontbinding van de huurovereenkomst tegen een eerdere datum dan was overeengekomen.

Tips voor verhuurders:

 • Let op aan wie u leegstaande ruimtes verhuurt. Past de huurder bij het beeld dat u aan eerdere huurders heeft geschetst van uw pand? Zal de huurder zorgen voor vermindering van het huurgenot van de overige huurders?
 • Leg zo specifiek mogelijk vast wat een huurder mag doen in het gehuurde en houd de huurder daaraan. Hiermee voorkomt u dat een huurder iets anders met het gehuurde gaat doen ten nadele van de overige huurders.
 • Kijk altijd eerst of de activiteiten waarvoor de huurder de te huren ruimte wil gebruiken passen binnen de grenzen van het bestemmingsplan.

Tips voor huurders:

 • Maak duidelijke afspraken over de kwaliteit waaraan het gehuurde en de omgeving van het gehuurde dient te voldoen en laat dit vastleggen in de huurovereenkomst. Een advocaat kan u hierbij helpen.
 • Klaag bij de verhuurder wanneer het gehuurde of de omgeving hiervan niet voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen en stel hem een redelijke termijn voor herstel van het gebrek.
 • Bespreek de mogelijkheid tot vermindering van de huurprijs indien het gebrek niet kan worden hersteld.
 • Bekijk bij (bijna) volledige vermindering van uw huurgenot de mogelijkheid tot ontbinding.
 • Laat een advocaat de situatie beoordelen en u adviseren over de te nemen stappen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen u graag bij het opstellen van een gedegen huurovereenkomst, waarin duidelijk wordt aan welke eisen het gehuurde dient te voldoen en wat er gebeurt indien deze afspraken niet worden nageleefd. Indien de omgeving van het gehuurde zorgt voor aantasting van het huurgenot, dan kunnen wij u assisteren in het vinden van een passende oplossing, zoals huurprijsvermindering of ontbinding van de huurovereenkomst. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: het verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte

  Wanneer is sprake van 230a-bedrijfsruimte en wanneer van 290-bedrijfsruimte? Wat betekenen deze termen eigenlijk? En vooral: welke gevolgen heeft dit verschil voor verhuurders en huurders van deze bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Wet goed verhuurderschap

  Met een nieuwe wet die per 1 juli van kracht zou moeten worden wil de regering uitbuiting van huurders door malafide verhuurders en bemiddelaars van woonruimte aanpakken. De Wet goed verhuurderschap is echter ook voor bonafide verhuurders van belang omdat er voor alle verhuurders nieuwe verplichtingen komen. Waar moeten verhuurders voortaan rekening mee houden?

  Lees meer

  Circulair bouwen: 3 tips om verlies van uw eigendommen te voorkomen

  Omdat duurzame producten als zonnepanelen en herbruikbare vloeren en muren erg duur kunnen zijn, worden deze steeds vaker verhuurd. Hierdoor kunnen ook mensen en bedrijven met een kleinere beurs investeren in duurzaamheid. Verhuurders van deze duurzame producten lopen echter het risico hun eigendommen te verliezen door juridische regels. Hoe kunnen zij dit risico verkleinen?

  Lees meer

  Juridische Top 2022

  Wat was het belangrijkste en meest interessante juridische nieuws van 2022? Bekijk onze top 10 van berichten uit 2022.

  Lees meer