Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Huur/verhuur: Bieden bankgaranties verhuurder nog garantie?

Publicatiedatum 25 april 2017

Banken kunnen het bedrag dat zij in een bankgarantie garanderen niet meer verhalen op de boedel wanneer de huurder failliet gaat. Welke gevolgen heeft dit voor verhuurders en huurders?

huur-en-verhuur - social media

De bankgarantie als vorm van zekerheid

Het is bij huurovereenkomsten gebruikelijk dat de huurder zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen tegenover de verhuurder. Bij zakelijke huurrelaties wordt vaak gebruik wordt gemaakt van bankgaranties. Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de bank en de verhuurder. Betaalt de huurder niet? Dan betaalt de bank de vordering van de verhuurder. De bank die de bankgarantie stelt, verlangt van de huurder een contra-garantie, die de huurder ertoe verplicht om bedragen die de bank uit hoofde van de bankgarantie heeft uitbetaald, terug te betalen.

Huurder failliet en de bankgarantie dan?

Als een huurder failliet gaat, dan wordt de lopende huur een boedelschuld, die met voorrang wordt betaald. De curator en de verhuurder kunnen de huur wel tussentijds opzeggen. De verhuurder blijft dan vaak zitten met leegstandschade, die de huurder volgens de huurovereenkomst zou moeten vergoeden. Daarvoor kan de verhuurder de bankgarantie aanspreken. Als gevolg van ontwikkelingen in de jurisprudentie, zullen verhuurders na het faillissement van de huurder echter weinig zekerheid meer kunnen ontlenen aan de bankgarantie.

De Hoge Raad heeft namelijk in 2013 geoordeeld dat de boedel niet mag worden benadeeld door het uitwinnen van een bankgarantie, bijvoorbeeld door de claim op de contra‑garantie. Banken hebben daarna de inhoud van de bankgarantie zodanig aangepast dat zij de bankgarantie niet hoeven uit te betalen wanneer zij het bedrag niet kunnen claimen onder de contra-garantie.

Verweert de curator zich niet tegen de claim van de bank op de contra‑garantie, dan kon de curator het door de bank uitbetaalde en van de boedel geïncasseerde bedrag proberen terug te vorderen van de verhuurder. Die route is nu ook afgesneden door de Hoge Raad. De curator zal zijn vordering dus moeten verhalen op de bank. Het gevolg is dat de banken – nu zij geen mogelijkheid meer hebben om de contra-garantie op de boedel te verhalen – de bestaande bankgaranties opnieuw zullen gaan aanpassen.

Wanneer de bankgarantie afhankelijk is van de mogelijkheid tot inwinnen van de contra-garantie, zal de verhuurder de vordering van zijn leegstandsschade voortaan ‘gewoon’ bij de curator moeten indienen. Het is dan nog maar de vraag of deze schade ooit (volledig) vergoed zal worden. In tegenstelling tot de huur wordt deze vordering namelijk niet met voorrang betaald.

En nu?

De formulering van de bankgarantie wordt een extra punt van discussie tussen huurder en verhuurder. Verhuurders zullen de bankgarantie niet afhankelijk willen laten zijn van de contra-garantie van de (boedel van de) huurder, terwijl banken en huurders na het faillissement van de huurder niet met schade of aansprakelijkheid willen blijven zitten.

Een waarborgsom gestort bij de verhuurder, biedt de verhuurder de meeste zekerheid. De vraag is of de huurder daartoe bereid is, omdat hij die waarborgsom verliest als de verhuurder failliet gaat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over bankgaranties of andere vormen van zekerheid? Bijvoorbeeld over het bedrag van de waarborgsom of de terugbetaling daarvan? Heeft u andere vragen over huurovereenkomsten? Neem dan contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Protecting your company’s assets and interests. The importance of getting it right from the start

  Company directors and company owners are more than ever reliant on assets such as a company’s brand name, patented inventions, trade secrets, customer data base and skillful employees. Yet, all too often, when faced with a potential infringement or misappropriation, companies find themselves woefully underprepared in terms of risk management. This may prove highly detrimental to the company’s best interests.

  Lees meer