Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Hoe neemt u een Oekraïense vluchteling in dienst?

Publicatiedatum 19 april 2022

Sinds 1 april 2022 mogen Oekraïense vluchtelingen in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning (TWV). Aan welke vereisten en formaliteiten moet worden voldaan door de Oekraïense vluchteling die u wilt aannemen en door u als werkgever?

oekraiense werknemer

Vereisten en formaliteiten

 • De vluchteling moet vallen onder de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit houdt in dat de vluchteling Oekraïne moet zijn ontvlucht naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022. Vluchtelingen dienen te beschikken over een document van de IND om te kunnen bewijzen dat zij onder deze richtlijn en dus onder de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning vallen. Aangezien nog niet alle vluchtelingen dit document hebben, dienen zij tot en met 30 mei 2022 alleen aan te kunnen tonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben.
 • De vluchteling dient te beschikken over een BSN. Om dat te krijgen dient deze zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • De vluchteling dient arbeid in loondienst te gaan verrichten, dus niet als zelfstandige. De werkgever moet dus een arbeidsovereenkomst met de vluchteling sluiten, waarop Nederlands (arbeids)recht van toepassing is.
 • U dient als werkgever aan het UWV te melden dat u een Oekraïense vluchteling in dienst neemt. Twee werkdagen nadat de melding is gedaan, kan de werknemer starten met werken.
 • U moet wijzigingen met betrekking tot de werknemer te melden bij de IND. Bijvoorbeeld indien de werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten, de arbeidsovereenkomst eerder eindigt of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. 

Aanbevelingen

 • Maak een kopie van het aan het UWV gestuurde meldingsformulier en de ontvangstbevestiging.
 • Maak een kopie van het paspoort van de vluchteling respectievelijk het document waaruit diens rechtmatig verblijf in Nederland op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming blijkt.
 • Leg in de arbeidsovereenkomst de aankomstdatum van de vluchteling in Nederland vast.
 • Denk na of u een tijdelijke arbeidsovereenkomst (voor de duur van de tijdelijke beschermingsrichtlijn) of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wilt overeenkomen.
 • Win advies in over het voor de zekerheid opnemen van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst, dat het einde van de tijdelijke bescherming(srichtlijn) in beginsel tevens leidt tot het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Het is mogelijk dat de vluchteling in de toekomst wel een verblijfs- en of tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Houd dit dus in de gaten.
 • Zorg dat u voldoet aan de vereisten / uw verplichtingen om onder meer (hoge) boetes te voorkomen.

Wat wij voor u kunnen doen

Wij kunnen u onder meer helpen met:

 • Het doen van de melding aan het UWV.
 • Het opstellen, aanpassen en aanvullen van arbeidsovereenkomsten.
 • Het informeren over en assisteren bij uw verplichtingen ten overstaan van de IND respectievelijk de Arbeidsinspectie.
 • Het in de toekomst zo nodig aanvragen van een verblijfsvergunning voor de vluchteling.

Zoekt u ondersteuning bij het aannemen van een Oekraïense werknemer? Of heeft u andere vragen over corporate immigration en het Nederlandse arbeidsrecht? Neem  contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  30%-regeling expats versoberd

  Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling, de belastingvrijstelling voor expats, verminderd, zowel wat betreft de duur als de hoogte ervan. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? En wat betekent de wijziging voor expats die nu al in Nederland zijn?

  Lees meer

  Moet je als werkgever een ‘workation’ toestaan?

  Moet je werknemers toestaan te werken vanuit een ander land? Deze vraag legde Jolein de Rooij voor de NRC voor aan Jan Dop en Farhana Mahabali van Russell Advocaten.

  Lees meer

  1 januari 2024: wettelijk minimumloon wordt wettelijk minimumuurloon

  Per 1 januari 2024 verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon. Ook wordt het minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon, dat niet langer afhankelijk is van de omvang van het voltijds dienstverband. In deze blog vindt u de nieuwe bedragen.

  Lees meer

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Grenzen aan het concurrentiebeding

  Een op de drie werkgevers in Nederland bindt werknemers aan een concurrentiebeding. Dat is echter lang niet altijd nodig en belemmert werknemers in hun vrijheid om een nieuwe werkkring te kiezen. De regering wil daarom dat het concurrentiebeding aan strengere eisen voldoet. Wat betekent dit voor werkgevers? Onder welke voorwaarden blijft een concurrentiebeding geldig?

  Lees meer

  Wet werken waar je wilt verworpen

  Het ‘Wetsvoorstel werken waar je wilt’ dat het recht van de werknemer om zijn werkplek te kiezen verstevigde, is op 26 september 2023 door de Eerste Kamer verworpen. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met een verzoek tot thuiswerken?

  Lees meer