Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Garanties en vrijwaringen in het overnamecontract

Publicatiedatum: 7 juni 2018

Voorkom aansprakelijkheid bij overname door goed onderzoek voorafVoorafgaand aan de overname van een onderneming wordt door de koper vaak een due diligence-onderzoek uitgevoerd. Op grond van dit onderzoek zal de koper doorgaans de verkoper verzoeken om garanties en vrijwaringen vast te leggen in het overnamecontract. Wat zijn garanties en vrijwaringen? En wat gebeurt er indien een van deze wordt geschonden?
 

Garantie?

Garanties zijn verklaringen die een verkoper afgeeft, dat bepaalde feiten en omstandigheden kloppen. Garanties hebben een algemeen, niet-specifiek karakter en kunnen verschillende aspecten van de onderneming betreffen, van het personeel tot de financiën. Een voorbeeld van een garantie die vaak wordt afgegeven is de balansgarantie. Hierbij geeft de verkoper de garantie af dat de balans en de winst- en verliesrekeningen van een bepaalde periode kloppen.

Garanties worden vaak ingeperkt door disclosures. De verkoper neemt in het overnamecontract een aantal omstandigheden op waar de garanties niet op van toepassing zijn. Een voorbeeld van een disclosure is dat de garanties niet gelden voor bevindingen die de koper had kunnen weten naar aanleiding van het due diligence-onderzoek.
 

Vrijwaring

Een vrijwaring betreft een gesignaleerd, meer specifiek risico, waarbij de verkoper de koper vrijwaart voor schade die koper zou kunnen ondervinden als dat risico werkelijkheid wordt. Zo kunnen vrijwaringen bijvoorbeeld worden afgegeven als de over te nemen onderneming midden in een rechtszaak zit. De uitkomst van deze zaak is nog niet bekend, maar de verkoper vrijwaart de koper voor het nadeel dat eventueel hieruit volgt.

Vrijwaringen zijn feitelijk het spiegelbeeld van disclosures en kunnen dan ook niet aan de hand daarvan worden ingeperkt.
 

Schending

Indien een garantie wordt geschonden, zal de koper de schade die hieruit volgt willen vorderen bij de verkoper. De verkoper geeft zich niet graag gewonnen en zal zich beroepen op een van de disclosures. Bijvoorbeeld dat de koper van deze omstandigheid af had kunnen weten op grond van bevindingen uit het due diligence-onderzoek.

In het overnamecontract zal vaak een termijn worden opgenomen met betrekking tot de geldigheid van de garantie en zal er bovendien een boetebeding worden overeengekomen dat geldt bij een schending van een garantie.

Indien niets is geregeld met betrekking tot een schending van een garantie, gelden de “normale” regels van het Burgerlijk Wetboek. Zo kan bijvoorbeeld nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding worden gevorderd. Ontbinding wordt vrijwel in ieder overnamecontract uitgesloten, omdat het terugdraaien van de overname niet wenselijk is. Nakoming vorderen van de garantie is over het algemeen lastig, omdat deze nu eenmaal geschonden is. Vaak wordt er dan ook gekozen voor een vordering tot schadevergoeding. Hiervoor is echter wel vereist dat er schade is geleden door de koper.

Met betrekking tot een schending van een vrijwaring is het eenvoudiger. De koper kan in deze situatie simpelweg nakoming vorderen van de vrijwaring. Er is immers van te voren overeengekomen dat de verkoper instaat voor enig nadeel met betrekking tot de omstandigheden van de vrijwaring.
 

“Naar (beste) weten verkoper”

Een verkoper zal zo veel mogelijk zijn aansprakelijkheid willen beperken in het overnamecontract, door in garantiebepalingen de zinsnede “naar (beste) weten van verkoper” op te nemen. Dit betekent dat de verkoper geen garanties afgeeft voor omstandigheden waarvan hij niet op de hoogte is. Onbekende omstandigheden komen dan voor risico van de koper. Wat onder de wetenschap van de verkoper wordt verstaan, wordt vaak in de begripsbepaling van het overnamecontract vastgelegd. Hieruit kan volgen dat van de verkoper onderzoek mocht worden verwacht of dat er feitelijke wetenschap moest zijn bij een bepaalde groep personen.
 

Ons advies

Zowel verkoper als koper doet er goed aan om een onderscheid te maken in garanties en vrijwaringen in het overnamecontract. Op deze manier is duidelijk waar de disclosures voor gelden en welke vordering kan worden ingesteld bij een schending. Let als koper goed op bij een garantie met de bewoording “naar (beste) weten verkoper”. Laat desnoods in de begripsbepaling van het overnamecontract opnemen dat nader onderzoek van de verkoper mag worden verwacht.
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de garanties en vrijwaringen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot een overname? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.