Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Franchise: Wet franchise geeft regels voor franchiseovereenkomst

Publicatiedatum: 7 juli 2020

Neem contact op met franchise advocaat specialist franchiserecht

  English version

De Wet franchise geeft voor het eerst een wettelijke regeling voor het sluiten van een franchiseovereenkomst. Hiermee moet de franchisenemer in Nederland worden beschermd. Zo schrijft de wet voor welke informatie de franchisegever vooraf moet overleggen. Ook regelt de wet dat de franchisenemer instemmingsrecht heeft als de franchiseformule in zijn nadeel wordt gewijzigd.

Veel bekende winkelketens als Blokker, Hema, Albert Heijn, McDonald’s, Gamma, etc. maken gebruik van een franchiseformule. Steeds vaker zijn er problemen tussen de franchisegever (de merkhouder) en de franchisenemer (de winkelier). Bijvoorbeeld als de omzet van de winkel tegenvalt of als de franchisegever tussentijds verplicht tot het doen van extra investeringen om het merk beter in de markt te zetten.

Omdat voor de franchiseovereenkomst geen wettelijke voorschriften golden, was er behoefte aan meer duidelijkheid. Pogingen tot zelfregulering als de Nederlandse Franchise Code en de Europese Erecode inzake Franchising waren volgens de regering onvoldoende effectief. Dit betrof met name de bescherming van franchisenemers. Daarom is de Wet franchise ingediend en op 30 juni 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. Voor wie geldt de wet, wat houdt deze in en wanneer wordt zij van kracht?
 

Voor wie geldt de Wet franchise?

De wet bevat regels van dwingendrechtelijke aard ter bescherming van in Nederland gevestigde franchisenemers. Van de wettelijke voorschriften mag dus niet ten nadele van de franchisenemer worden afgeweken. Indien de franchisegever in Nederland en de franchisenemer buiten Nederland is gevestigd mag van deze bepalingen contractueel worden afgeweken, zelfs indien partijen in de franchiseovereenkomst een rechtskeuze hebben gemaakt voor Nederlands recht. Indien de franchisegever buiten Nederland en de franchisenemer in Nederland is gevestigd mag niet van de wet worden afgeweken.
 

De belangrijkste onderdelen van de Wet franchise

Informatieplicht
Voorafgaand het sluiten van de franchiseovereenkomst heeft de franchisegever een informatieplicht. Hij dient de franchisenemer van voldoende gegevens te voorzien zodat deze in staat is om voldoende te kunnen overzien waarmee hij instemt. Het overleggen van een omzetprognose is niet verplicht. Ook tijdens de looptijd van de overeenkomst moet de franchisegever regelmatig informatie geven over bijvoorbeeld de wijze waarop de franchisevergoeding wordt gebruikt.

Bedenktijd
De informatie moet tenminste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer worden verstrekt. Dit geeft de franchisenemer de tijd om zelf onderzoek te doen. Het is niet toegestaan om de overeenkomst te sluiten voordat deze bedenktijd is verstreken.

Goodwill
De franchiseovereenkomst moet in ieder geval een goodwill-bepaling bevatten, waarin is opgenomen:

  • op welke wijze de goodwill wordt vastgesteld,
  • of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en zo ja, welke omvang deze heeft,
  • en in welke mate deze goodwill aan de franchisegever is toe te rekenen.

Non-concurrentiebeding
Ook bepaalt de wet wanneer een non-concurrentiebeding geldig is. Het beding moet schriftelijk worden overeengekomen, niet langer dan een jaar duren en beperkt blijven tot de goederen, diensten en gebied waarin de franchisenemer actief was.

Instemmingsregeling bij wijziging franchiseformule
Verder vereist de wet de instemming van de franchisenemers bij een wijziging van de franchiseformule in hun nadeel of wanneer de franchisegever een daarvan afgeleide franchiseformule wil gaan exploiteren. Het is echter mogelijk voor de franchisegever om overeen te komen dat als het nadeel onder een bepaalde drempelwaarde blijft er geen instemming nodig is.
 

Inwerkingtreding

De Wet franchise treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Franchiseovereenkomsten die na inwerkingtreding van de wet worden gesloten, moeten dus conform de dwingendrechtelijke bepalingen uit de Wet franchise zijn. Voor franchiseovereenkomsten die voor de inwerkingtreding zijn gesloten, geldt voor enkele onderdelen uit de wet een overgangsperiode van twee jaar.
 

Aandachtspunten

  • Controleer of uw bestaande franchiseovereenkomst aan de wettelijke eisen voldoet en pas deze zo nodig tijdig aan.
  • Zorg dat u tijdig te verplichte informatie verstrekt in de fase voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst en tijdens de looptijd van de overeenkomst.
  • Houd rekening met de standstill-periode.
  • Let op de verplicht op te nemen bepalingen en de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen met betrekking tot onder andere goodwill en non-concurrentie.
     

Meer informatie

Wilt u weten of uw franchiseovereenkomst aan de nieuwe wetgeving voldoet? Of heeft u een geschil over een franchise-, distributie- of agentuurovereenkomst? Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring en zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op:

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.