Franchise: Aansprakelijkheid franchisegevers bij onjuiste prognoses

Publicatiedatum 8 maart 2017
Moet de franchisegever een schadevergoeding betalen aan de franchisenemer, als hij hem ondeugdelijke omzet- en winstprognoses heeft verstrekt?

prognose-social-media.ae0077

Te rooskleurige voorspellingen

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Voor franchisenemers zijn deze prognoses belangrijk bij het maken van de keuze om al dan niet in zee te gaan met de franchisegever.

Maar wat gebeurt er als de prognoses niet uitkomen en de franchisenemer in financiële problemen komt? Kan hij de franchisegever dan aanspreken omdat de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch waren en hij bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan?

Aansprakelijkheid franchisegever

Tot voor kort lukte dit meestal niet. Er werd namelijk van uitgegaan dat een franchisegever die prognosegegevens verstrekt alleen aansprakelijk is als hij weet dat die gegevens niet kloppen en hij de potentiële franchisenemer daar niet attent op maakt. Dit was lastig te bewijzen voor de franchisenemer.

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad deze strikte maatstaf echter genuanceerd. Indien de franchisegever zélf onderzoek heeft uitgevoerd of dit onderzoek heeft laten uitvoeren door een persoon waarvoor hij aansprakelijk is (zoals een werknemer), geldt een kleinere drempel voor aansprakelijkheid. De franchisegever kan dan namelijk ook aansprakelijk zijn als hij niet wist dat de gegevens onjuist waren en de fouten in het rapport voortkomen uit de onzorgvuldigheid van de franchisegever of de persoon waarvoor hij aansprakelijk is.

Als de franchisegever het onderzoek naar en de rapportage over de prognoses heeft uitbesteed aan een derde, geldt dat de franchisegever mag vertrouwen op de juistheid van de gegevens zoals verstrekt door die derde.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van franchisegevers bij het verstrekken van onjuiste prognoses? Heeft u andere vragen over franchising? Wilt u een franchiseovereenkomst laten opstellen of een reeds opgestelde overeenkomst laten toetsen door een advocaat? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Franchise: Wet franchise geeft regels voor franchiseovereenkomst

  7 juli 2020

  Op 30 juni 2020 is de Wet franchise aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wordt waarschijnlijk op 1 januari 2021 van kracht. Wat verandert er voor franchisegevers en franchisenemers?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder