Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Contracten: Verjaring van een vordering: vergeet niet te stuiten!

Publicatiedatum 28 januari 2016
Wanneer u lange tijd wacht met het innen van een openstaande schuld, kan het risico bestaan dat de schuld verjaart en niet meer geïnd kan worden. Ook een vordering tot herstel van gebreken of een aanspraak op schadevergoeding kan verjaren. U kunt dit echter voorkomen: stuit de vordering.

stuiten - weblijst

Wat houdt verjaring in?

Aan iedere vordering kleeft een in de wet vastgelegde verjaringstermijn. Dit houdt in dat de vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer kan worden afgedwongen. De achterliggende gedachte hierachter is rechtszekerheid: het is niet de bedoeling dat iemand na tientallen jaren nog geconfronteerd wordt met oude claims en vorderingen, met alle bewijsproblemen van dien.

Termijnen

De verjaringstermijn is afhankelijk van het soort vordering. In het geval van een reguliere overeenkomst (bijvoorbeeld een lening of een koopovereenkomst) verjaart de vordering na vijf jaar. Dit hoeft niet in de overeenkomst te staan. Ook een vordering tot schadevergoeding of de vordering tot levering van een nog niet ontvangen product verjaart na vijf jaar.

Vorderingen tot vernietiging van een rechtshandeling (bijv. vernietiging van een overeenkomst wegens onbekwaamheid, bedrog of dwaling) verjaren na drie jaar.

Mocht u uw vordering hebben geprobeerd te incasseren via de rechter en ligt er een executoriale titel, dan verjaart de bevoegdheid tot executie in beginsel pas na 20 jaar.

Wanneer vangt de verjaringstermijn aan?

De verjaringstermijn begint meestal te lopen op de dag die volgt op de dag waarop onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd. Als bijvoorbeeld een factuur op 1 maart 2015 betaald dient te zijn, dan begint de verjaringstermijn te lopen op 2 maart 2015.

Uitzonderingen daarop zijn vorderingen uit hoofde van schadevergoeding en vorderingen tot ontbinding of herstel na een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst. De termijn voor verjaring begint dan te lopen op het moment dat de eisende partij zowel wist (i) dat er schade was, als (ii) wie voor de schade verantwoordelijk was. Vanwege deze subjectieve factoren kent de Nederlandse wet een absolute verjaringstermijn van twintig jaar, die begint te lopen op de dag na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. Na die twintig jaar kan de schade niet meer verhaald worden, zelfs al is de schade nog niet bekend of is nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de geleden schade. Op deze regel zijn slechts enkele uitzonderingen, waarvan de vordering tot schadevergoeding wegens asbestkanker de bekendste is.

Stuiten van de verjaring

Het is mogelijk om de verjaring te stuiten. Nadat de verjaring van de vordering is gestuit, vangt een nieuwe verjaringstermijn aan met dezelfde lengte.

Er zijn drie manieren waarop een vordering kan worden gestuit:

 1. De (schuld)eiser kan een schriftelijke aanmaning of mededeling sturen, waarin hij zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Voorwaarde is wel dat de aanmaning/mededeling de schuldenaar moet hebben bereikt. Zorg dus dat u een ontvangstbevestiging ontvangt.
 2. De eiser kan een verjaring stuiten door een gerechtelijke procedure te beginnen.
 3. De schuldenaar kan er zelf – al dan niet bewust – voor zorgen dat de verjaring wordt gestuit, omdat hij de vordering erkent. Door erkenning wordt de verjaring gestuit en vangt tegelijkertijd een nieuwe verjaringstermijn aan met dezelfde lengte.

Actie

 • Indien u nog een openstaande vordering heeft, dient u de volgende stappen te volgen om te voorkomen dat de vordering verjaart:
  • Ga na wat voor soort vordering het is en raadpleeg bij twijfel uw advocaat.
  • Ga na hoe lang de verjaringstermijn is en wanneer deze is gaan lopen.
  • Indien de termijn bijna verloopt: stuit de vordering om verjaring te voorkomen. Op die manier kunt u uw vordering in de toekomst alsnog innen!
 • Houd uw verjaringstermijnen bij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het stuiten, claimen en innen van vorderingen of heeft u andere vragen over het sluiten of opzeggen van overeenkomsten, neem dan contact op met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

  Deel op social media

  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

  5 februari 2021

  Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wat verandert er in 2021 voor ondernemers en werkgevers?

  16 december 2020

  Zoals ieder jaar zijn er per 1 januari de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste veranderingen voor ondernemers en werkgevers.

  lees verder
  • Aansprakelijkheid

  De gevolgen van een 403-verklaring

  10 december 2020

  Vrijstelling van het publiceren van een jaarrekening van een onderdeel van een concern is mogelijk door een 403-verklaring, waarbij de moedermaatschappij aansprakelijkheid voor de dochter aanvaardt. Nederlandse dochtermaatschappijen met een moeder uit het Verenigd Koninkrijk moeten in verband met Brexit oppassen.

  lees verder
  • Aansprakelijkheid

  Punitive damages: well known in the United States but unrecognized in the Netherlands

  19 oktober 2020

  Hoge schadevergoedingen als straf in Amerikaanse rechtszaken trekken veel aandacht. Maar Nederland kent geen verhoging van de schadevergoeding als straf. Wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de Verenigde Staten? En voor Amerikaanse bedrijven die schade claimen in Nederland? Priscilla de Leede van Russell Advocaten en Kathleen Hugo van het Amerikaanse advocatenkantoor Mateer Harbert behandelen deze vragen in hun artikel voor Stare Decisis, het tijdschrift van de Young Lawyers Section van Primerus, the World’s Finest Law Firms.

  lees verder