Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Boeken Russell Advocaten

Publicatiedatum 20 november 2018
Russell Advocaten publiceert geregeld boeken en heeft een eigen boekenreeks. Op deze pagina vindt u een overzicht van de boeken die wij sinds 1989 hebben gepubliceerd.

boeken-russell-advocaten - standaard

Dealing with the Dutch – Expat edition (2018)

Dealing with the Dutch is a practical and concise introduction to Dutch law for those dealing with the Dutch. It covers the most important regulations for expats who start working and living in the Netherlands and for entrepreneurs wishing to set up a company. Dealing with the Dutch is also useful for those who are already working, living and doing business in this country.

 

Dealing with the Dutch (2015)

Dealing with the Dutch is a practical and concise introduction to Dutch business law for anyone who deals with the Dutch and Dutch law. It covers the most important regulations for entrepreneurs who wish to set up a company in the Netherlands and for those who are already doing business in this country.

 

Handboek ontslagrecht (2012)

Het ontslagrecht wordt vaak ervaren als een gecompliceerd rechtsgebied. Deze tweede druk van het Handboek Ontslagrecht geeft een systematisch overzicht van het Nederlandse ontslagrecht, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de toepassing ervan in de praktijk. Het boek bevat niet alleen de wet- en regelgeving en achtergronden van het ontslagrecht, maar verduidelijkt deze ook door een groot aantal voorbeelden. Het handboek is geschreven door de arbeidsrechtspecialisten van Russell Advocaten.

Dealing with the Dutch (2012)

Dealing with the Dutch is a practical and concise introduction to Dutch business law for anyone who deals with the Dutch and Dutch law. It covers the most important regulations for entrepreneurs who wish to set up a company in the Netherlands and for those who are already doing business in this country.

 

Handboek ontslagrecht (2009)

Het ontslagrecht wordt in het algemeen ervaren als een gecompliceerd rechtsgebied. Het Handboek Ontslagrecht geeft een systematisch overzicht van het Nederlandse ontslagrecht, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de toepassing ervan in de praktijk. Het boek bevat niet alleen de wet- en regelgeving en achtergronden van het ontslagrecht, maar verduidelijkt deze ook door een groot aantal voorbeelden. Het boek is geschreven door het team van arbeidsrechtadvocaten van Russell Advocaten.

De Regelen der Onderneming (2008)

In De Regelen der Onderneming wordt een aantal belangrijke onderwerpen over recht en bedrijfsleven behandeld door de advocaten van Russell Advocaten. Niet alleen specifiek ondernemingsrechtelijke vragen zoals de oprichting van de onderneming en de eisen van corporate governance komen aan de orde, maar ook zaken als de rechtspositie van de directeur-grootaandeelhouder bij echtscheiding en de huur en verhuur van bedrijfsruimte.

De Regelen der Kunst III (2007)

In deze derde bundel opstellen over De Regelen der Kunst worden weer enkele onderwerpen uit het brede terrein van kunst en recht behandeld. Ditmaal gaat het over de vraag wanneer een voorwerp kunst is en de daarmee verbonden juridische bescherming geniet, over de teruggave van oorlogskunst, over de problemen die ontstaan wanneer een kunstwerk niet datgene blijkt te zijn waarvoor het verkocht is en over de rechtspositie van de restaurator.

Dealing with the Dutch (2006)

Dealing with the Dutch is an introduction to the most important legal rules for entrepreneurs who wish to set up a company in the Netherlands as well as for those who already do business with the Dutch. The book covers such diverse themes as commercial contracts, the status of diplomatic missions and corporate governance.

 

Het Pad der Gerechtigheid (2005)

Het Pad der Gerechtigheid opent met enkele opstellen over de invloed van Bijbelverhalen op de vormgeving van het personen- en familierecht en het procesrecht. Hierna worden verschillende gelijkenissen uit het Nieuwe Testament behandeld vanuit juridisch perspectief. Het rijk geïllustreerde boek sluit af met een artikel over misschien wel het meest beroemde proces uit de wereldgeschiedenis, het Proces Jezus.

De Regelen der Arbeidsverhouding (2004)

In dit boek worden negentien onderwerpen uit het arbeidsrecht behandeld. Met veel praktische voorbeelden komen zaken als proeftijd, overgang van onderneming, relaties op het werk, werkgeversaansprakelijkheid en internationaal arbeidsrecht aan de orde. De Regelen der Arbeidsverhouding biedt een compacte, goed leesbare introductie tot een groot deel van het arbeidsrecht.

De Regelen der Kunst II (2003)

In De Regelen der Kunst II wordt ingegaan op een aantal belangrijke rechtsregels voor de kunst- en antiekhandel. Aan de orde komt een breed scala aan onderwerpen, zoals verkopersdwaling, handel in oorlogsbuit, echtheidsgaranties en het droit au respect van de kunstenaar.

 

Unjustified Enrichment (1996)

In Unjustified Enrichment the Civil Law doctrine of unjust enrichment is compared to the law of restitution, its counterpart in Common Law. Internationally renowned scholars discuss legal developments on the subject of unjust enrichment in the Netherlands, Germany, France and Great Britain. [Juridische Reeks Vrije Universiteit 14]

 

De Regelen der Kunst (1989)

In deze bundel worden enige rechtsregels voor de handel in beeldende kunst nader bepaald. De drie behandelde thema’s zijn de authenticiteit van schilderijen, de Wet tot Behoud van Cultuurbezit en de omzetbelasting op leveringen van kunstvoorwerpen en antiek. [Juridische Reeks Vrije Universiteit 10]

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder