Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Ambtenaar wordt werknemer. Wat verandert er?

Publicatiedatum: 11 september 2019

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, wnraDoor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) worden ambtenaren per 1 januari 2020 werknemer. Ze krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en het gewone arbeidsrecht wordt op hen van toepassing. Rechtszaken zullen voortaan worden behandeld door de civiele rechter in plaats van door de bestuursrechter. Aan de arbeidsvoorwaarden verandert niets en ook de integriteitseisen blijven gelijk.
 

Wie vallen onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?

De Wnra is van toepassing op alle ambtenaren, met uitzondering van het leger en de politie. Andere uitzonderingen zijn ambtenaren die geen ondergeschikte zijn:

 • politieke ambtsdragers: bijvoorbeeld ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders;
 • leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
 • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
 • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
 • notarissen en gerechtsdeurwaarders.
   

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de rechtspositie van ambtenaren?

Ambtenaren krijgen een arbeidscontract in plaats van een aanstelling. De overgang vindt op 1 januari 2020 van rechtswege plaats. De werknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als in de aanstelling. De arbeidsvoorwaarden kunnen in komende cao’s wel gewijzigd worden.

De rechtspositieregeling voor ambtenaren wordt vervangen door een cao. Dat betekent dat de afspraken uit het arbeidsvoorwaardenoverleg niet meer hoeven te worden omgezet naar een aparte regeling. Zij kunnen worden opgenomen in een cao, die deel uitmaakt van de individuele arbeidsovereenkomst. Door de regeling via de cao krijgt de overheid als werkgever ook meer onderhandelingsvrijheid. Voor een rechtspositieregeling was instemming van de meerderheid van de vakbonden vereist, terwijl bij de cao het voldoende is als de vakbonden representatief zijn.

Het gewone arbeidsprocesrecht en ontslagrecht gaan gelden. Dat wil zeggen dat bij ontslag de werkgever meteen naar UWV of kantonrechter moet gaan. De interne procedure met de mogelijkheid van beroep bij de bestuursrechter vervalt.
 

Wat blijft gelijk?

Wat niet verandert is de speciale status van ambtenaren, dus

 • geheimhoudingsplicht;
 • verbod op ontvangen van giften;
 • meldplicht andere functies;
 • verplichting zich als goed ambtenaar te gedragen.

Al deze zaken zijn vastgelegd in de Ambtenarenwet 2017. Wel nieuw is dat het personeel in het openbaar onderwijs niet langer aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Daarentegen komt het personeel van de Sociale Verzekeringsbank, De Nederlandsche Bank en UWV juist wel onder deze wet te vallen.
 

Ons advies

 • Vraag bij een arbeidsgeschil met een ambtenaar advies aan een advocaat met ervaring in het civiele arbeidsrecht.
 • Volg de andere wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020.
   

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht voor ambtenaren? Zoekt u ondersteuning bij een arbeidsrechtelijk geschil met een ambtenaar? Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.