Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Adviesrecht ondernemingsraad

Publicatiedatum: 8 augustus 2017

advies or aan werkgeverHet bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Bij wat voor besluiten heeft de ondernemingsraad adviesrecht?
 

Adviesrecht

Het bestuur van de onderneming moet advies vragen aan de ondernemingsraad (OR) voordat bepaalde besluiten worden genomen. De OR kan daardoor het beleid van het bestuur actief toetsen, proberen te beïnvloeden en zo de belangen van de werknemers en de onderneming behartigen.

Het adviesrecht geldt onder andere voor voorgenomen besluiten tot:

  • overdracht van (een deel van) de onderneming;
  • inkrimping, uitbreiding of beëindiging van (een belangrijk deel) van de werkzaamheden;
  • het doen van belangrijke investeringen ten behoeve van de onderneming;
  • benoeming of ontslag van een bestuurder.

Het advies moet worden gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Voor de advisering dient de OR vervolgens een redelijke termijn te krijgen. Het verschilt per situatie welke termijn redelijk is.

Om het voorgenomen besluit te kunnen beoordelen, moet de OR over de nodige informatie beschikken. Hiertoe behoren in ieder geval:

  • de motieven voor het besluit;
  • de te verwachten gevolgen van het besluit voor het personeel;
  • de maatregelen die het bestuur in verband met die gevolgen denkt te nemen.


Besluit in afwijking van advies

Op het moment dat - na het (negatieve) advies van de OR of het uitblijven van een advies - het bestuur het besluit neemt, zal het bestuur de OR zo snel mogelijk van dat besluit schriftelijk op de hoogte moeten brengen. Als het bestuur het advies van de OR niet opvolgt, zal het ook moeten uitleggen waarom van het advies is afgeweken.

Als de OR niet om advies is gevraagd, geen advies heeft kunnen uitbrengen, het advies niet (geheel) is gevolgd of als er na het advies van de OR feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die mogelijk tot een ander advies zouden hebben geleid, dan kan de OR tegen het besluit beroep instellen. Hiervoor is vertegenwoordiging door een advocaat nodig.
 

Meer informatie

Heeft u vragen over het adviesrecht, instemmingsrecht, beroepsrecht of de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad? Of heeft u andere vragen over medezeggenschap? Neem dan contact met ons op:
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.