Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

1 januari 2024: wettelijk minimumloon wordt wettelijk minimumuurloon

Publicatiedatum 30 oktober 2023

Per 1 januari 2024 verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon. Ook wordt het minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon, dat niet langer afhankelijk is van de omvang van het voltijds dienstverband. Hieronder vindt u de nieuwe bedragen.

minimumloon - social media

Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon omgezet in een minimumuurloon. Dit betekent dat het uurloon niet langer afhankelijk is van de omvang van het voltijds dienstverband, zoals tot nu toe het geval is. Het minimumloon bleef hetzelfde, ongeacht of de voltijds werkweek van de werknemer 36, 38 of 40 uur bedroeg. Hierdoor wisselde de hoogte van het minimum uurloon.

Het nieuwe minimumuurloon is gebaseerd op het oude minimumloon bij een 36-urige werkweek. Werknemers die meer dan 36 uur voor het minimumloon werken krijgen hierdoor in de praktijk een extra loonsverhoging, bovenop de gewone indexatie van het loon.

Minimumuurloon

De bedragen voor het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 januari 2024 staan in onderstaande tabel. Voor de leerlingen die werken via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden afwijkende bedragen:

LeeftijdStaffelingUurloonUurloon bbl
21 jaar en ouder100%€ 13,27€ 13,27
20 jaar80%€ 10,62€ 8,16
19 jaar60%€ 7,96€ 6,97
18 jaar50%€ 6,64€ 6,04
17 jaar39,5%€ 5,24€ 5,24
16 jaar34,5%€ 4,58€ 4,58
15 jaar30%€ 3,98€ 3,98

Deeltijd

Bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke is het minimum(jeugd)uurloon naar evenredigheid lager.

Meer informatie

Wilt u meer weten over salariëring en arbeidsvoorwaarden? Of heeft u andere vragen over wijziging van arbeidsovereenkomsten? Neem dan contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  30%-regeling expats versoberd

  Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling, de belastingvrijstelling voor expats, verminderd, zowel wat betreft de duur als de hoogte ervan. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? En wat betekent de wijziging voor expats die nu al in Nederland zijn?

  Lees meer

  Moet je als werkgever een ‘workation’ toestaan?

  Moet je werknemers toestaan te werken vanuit een ander land? Deze vraag legde Jolein de Rooij voor de NRC voor aan Jan Dop en Farhana Mahabali van Russell Advocaten.

  Lees meer

  Grenzen aan het concurrentiebeding

  Een op de drie werkgevers in Nederland bindt werknemers aan een concurrentiebeding. Dat is echter lang niet altijd nodig en belemmert werknemers in hun vrijheid om een nieuwe werkkring te kiezen. De regering wil daarom dat het concurrentiebeding aan strengere eisen voldoet. Wat betekent dit voor werkgevers? Onder welke voorwaarden blijft een concurrentiebeding geldig?

  Lees meer

  Wet werken waar je wilt verworpen

  Het ‘Wetsvoorstel werken waar je wilt’ dat het recht van de werknemer om zijn werkplek te kiezen verstevigde, is op 26 september 2023 door de Eerste Kamer verworpen. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met een verzoek tot thuiswerken?

  Lees meer

  Arbeidsovereenkomst: 8 handige bedingen om op te nemen

  Wat kunt u wel en niet opnemen in een arbeidsovereenkomst, wat houden verschillende bepalingen in en waar moet u op letten?

  Lees meer

  Wet Arbeid en Zorg: Al het zorgverlof op een rij

  Op welke verloven heeft de werknemer recht? Zijn hier nog voorwaarden aan verbonden? Kunt u als werkgever weigeren dat verlof wordt opgenomen?

  Lees meer