Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Kun je statutair bestuurder zijn zonder een benoemingsbesluit?

Publicatiedatum: 15 maart 2018

Leg aanstelling als statutair directeur schriftelijk vastEen statutair bestuurder wordt benoemd door middel van een benoemingsbesluit van het bevoegd orgaan. Wat zijn de gevolgen wanneer dit besluit niet is vastgelegd?

 

De statutair bestuurder

De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), de raad van commissarissen of een ander in de statuten aangewezen orgaan benoemt een statutair bestuurder. In de wet worden verder geen eisen gesteld aan de wijze van vastlegging van de benoeming. De statutair bestuurder heeft naast zijn functie vaak ook een arbeidsovereenkomst met de onderneming. Dit is echter niet noodzakelijk. Een statutair bestuurder kan door een besluit van de AvA worden ontslagen zonder tussenkomst van UWV of de kantonrechter. Het is daarom belangrijk dat de vennootschap door middel van een benoemingsbesluit kan bewijzen dat een directeur statutair bestuurder is.
 

Geen benoemingsbesluit, toch statutair bestuurder

Wat zijn de gevolgen wanneer de benoeming van de statutair bestuurder niet schriftelijk is vastgelegd? In een recent gepubliceerde zaak van de rechtbank Den Haag stelt een directeur alleen titulair bestuurder te zijn en dus recht te hebben op de ontslagbescherming van een “gewoon werknemer”. De werkgever stelt dat de werknemer statutair bestuurder is, maar kan geen schriftelijk benoemingsbesluit overleggen.

De rechtbank volgt de wet, waarin wordt bepaald dat het aandeelhoudersbesluit tot benoeming van de statutair bestuurder vormvrij is en niet schriftelijk genomen of vastgelegd hoeft te worden. De werkgever krijgt daarom de gelegenheid om met andere middelen te bewijzen dat de werknemer toch statutair bestuurder is. De werkgever slaagt in dit bewijs:

  • De werknemer is als statutair bestuurder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Het formulier van inschrijving van de bestuurder in het handelsregister is niet alleen door een oud-bestuurder van de werkgever ondertekend maar ook door de werknemer. Dat tevens was aangekruist dat het niet ging om een statutaire functie, verandert er niets aan dat de inschrijving alleen die van statutair bestuurder kan zijn.
  • De werknemer heeft zich ten opzichte van derden als statutair bestuurder gedragen door uitdrukkelijk aan te geven dat hij volledig bevoegd was de BV te vertegenwoordigen.

De tegenargumenten van de werknemer konden de rechtbank niet overtuigen. Dat de werknemer op het moment van de inschrijving in het Handelsregister slechts een deeltijdcontract voor bepaalde tijd had, sloot de benoeming tot statutair bestuurder niet uit. Er is immers geen directe band tussen de aard en omvang van de arbeidsverhouding van de (statutair) bestuurder en de benoeming tot bestuurder. Bovendien kan, zoals aangegeven, iemand bestuurder zijn van een rechtspersoon ook al is er geen arbeidsovereenkomst.

Om ingewikkelde juridische procedures te voorkomen, is het verstandig ervoor te zorgen dat de feitelijke én gewenste situatie wordt vastgelegd. Wanneer een directeur in de praktijk als statutair bestuurder optreedt, behoort deze ook als zodanig benoemd te worden. Niet alleen dient het benoemingsbesluit op schrift te worden gesteld, ook moet de statutair bestuurder in het Handelsregister worden ingeschreven. Zo voorkomen zowel de vennootschap als de bestuurder onaangename verrassingen bij het ontslag van de bestuurder. Indien u het benoemingsbesluit niet heeft vastgelegd, is het nog wel mogelijk om te bewijzen dat de bestuurder statutair bestuurder is.
 

Meer informatie

Wilt u advies over de voor- en nadelen van de benoeming van een directeur als statutair bestuurder? Of heeft u vragen over de arbeidsrechtelijke of vennootschapsrechtelijke positie van de statutair bestuurder? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.