Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Coronacrisis: verlenging tijdelijke huurovereenkomst is mogelijk

Publicatiedatum: 16 april 2020

  English version

Door de coronacrisis kan het extra moeilijk zijn om na afloop van een tijdelijk huurcontract een nieuwe woning of een nieuwe huurder te vinden. Denk aan quarantaine, extra diensten voor zorgpersoneel en ontslag waardoor mensen geen tijd of geld hebben voor een verhuizing. Maar bij verlenging van een tijdelijk huurcontract ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat willen veel verhuurders niet. Daarom is er een noodmaatregel die een verlenging voor bepaalde tijd mogelijk maakt: de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. Wat houdt deze wet in?
 

Welke huurovereenkomsten vallen onder de spoedwet?

De regeling geldt voor huurovereenkomsten die eindigen na 31 maart 2020 en voor 1 juli 2020. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen een voorstel doen om de huurovereenkomst met een, twee of drie maanden te verlengen. De verlenging mag duren tot uiterlijk 1 september 2020. De huurder moet het verzoek om verlenging doen binnen een week nadat de verhuurder de einddatum van de huurovereenkomst heeft gemeld aan de huurder.
Let op: doet de verhuurder geen tijdige melding van de einddatum, dan wordt de huurovereenkomst op grond van de wet voor onbepaalde tijd verlengd. Deze meldplicht geldt ook voor de verlengde huurovereenkomst.

Heeft de verhuurder het einde van de huur al voor de inwerkingtreding van de wet aangezegd? Dan mag de huurder binnen een week na de inwerkingtreding van de wet alsnog een verzoek om verlenging indienen. Ook mogen partijen in onderling overleg alsnog besluiten om de huurovereenkomst voor een paar maanden te verlengen, zonder dat hierdoor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Houdt de coronacrisis aan, dan is in de wet de mogelijkheid opgenomen dat deze maatregel verlengd wordt. Dan kunnen ook huurovereenkomsten die eindigen voor 1 oktober 2020 onder de wet vallen. In dat geval mag verlengd worden tot uiterlijk 1 december 2020. Tijdelijke huurovereenkomsten die al op grond van de wet verlengd waren, kunnen dan nog een keer verlengd worden.
 

Wanneer mag de verhuurder verlenging weigeren?

Als de huurder een voorstel doet, mag de verhuurder wegens een van de volgende zes redenen weigeren:

  1. De woning is verkocht aan een derde en moet leeg opgeleverd worden.
  2. De woning is al opnieuw verhuurd en de nieuwe huurovereenkomst gaat in voor afloop van de gevraagde termijn voor verlenging.
  3. De verhuurder wil zelf in de woning wonen en heeft geen andere woonruimte meer.
  4. De verhuurder wil de woning renoveren en heeft afspraken met derden gemaakt om de woning leeg op te leveren voor afloop van de gevraagde termijn voor verlenging.
  5. De verhuurder heeft met derden afgesproken dat de woning in verband met sloop leeg opgeleverd wordt op een datum voor afloop van de gevraagde termijn voor verlenging.
  6. Ook mag de verhuurder verlenging weigeren als de huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen.

Voor de eerste vijf redenen geldt dat de verhuurder de afspraken voor 1 april 2020 moet hebben gemaakt. Onder de zesde reden valt ook uitdrukkelijk het misbruiken van de coronacrisis door de huurder, wanneer deze minder of geen huur betaalt, terwijl geen sprake is van betalingsonmacht. De verhuurder dient de weigering binnen een week schriftelijk aan de huurder te melden.
 

Wat te doen als de verhuurder verlenging weigert?

Beroept de verhuurder zich op een van de zes weigeringsgronden, dan kan de huurder aan de rechter vragen om de huurovereenkomst te verlengen. Weigert de verhuurder om een andere reden dan de zes genoemde redenen de huurovereenkomst te verlengen met de door de huurder verzochte termijn, dan moet de verhuurder de stap naar de rechter zetten. De verhuurder moet aantonen dat deze een zwaarwichtig belang heeft bij een eerdere beëindiging van de huurovereenkomst. Zolang de rechter niet besloten heeft over de verlenging, blijft de huurovereenkomst in stand. Tegen de beslissing van de rechter kan geen hoger beroep worden ingesteld.
 

Meer informatie?

Heeft u vragen over de spoedwet tijdelijke verhuur? Wilt u meer weten over hoe u de gevolgen van de coronacrisis voor uw vastgoed kunt beperken? Neem contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ons ook bellen via 020 - 301 55 55 of uw vraag stellen via het onderstaande formulier:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.