Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


De respectplicht in het contractenrecht

Publicatiedatum: 19 juli 2018

Mag een derde inbreken in het contract van anderen?Kun je aansprakelijk zijn als je een partij bij een contract met succes weet over te halen om zich niet aan die overeenkomst te houden? Of is alleen degene die de wanprestatie pleegt aansprakelijk?

Een derde dient een zekere mate van respect op te brengen voor de belangen van anderen bij een bestaande overeenkomst. Indien je als derde wanprestatie van één van de contractspartijen uitlokt of hiervan profiteert, kan schending van deze respectplicht betekenen dat je aansprakelijk bent. Wat houdt de respectplicht precies in en wanneer wordt deze geschonden?
 

Vertrouwen

Een belangrijk uitgangspunt in het Nederlandse contractenrecht is dat partijen mogen vertrouwen dat afspraken worden nagekomen. Uit dit belang van het in stand blijven van overeenkomsten wordt de respectplicht voor derden afgeleid. Van een derde mag een bepaalde maatschappelijke zorgvuldigheid worden verwacht met betrekking tot het respecteren van andermans overeenkomsten. Deze respectplicht is echter niet zo ruim dat derden mogen worden beperkt in hun concurrentieverhoudingen en vrijheid van het voeren van een eigen handel en bedrijf.
 

Schending van de respectplicht

Wanneer A een auto verkoopt en levert aan C, terwijl A eerder een koopovereenkomst heeft gesloten met B met betrekking tot diezelfde auto, hoeft dit niet direct te betekenen dat C haar respectplicht heeft geschonden. Uit het enkel sluiten van een tegenstrijdig contract volgt geen schending van de respectplicht. Deze maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht wordt wel geschonden wanneer C van het koopcontract van A en B afwist en C bovendien de wanprestatie van A jegens B bevordert, door A te vrijwaren tegen toekomstige vorderingen van B.

Onzorgvuldig gedrag met betrekking tot andermans overeenkomsten kan leiden tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Bij de beoordeling of sprake is van onzorgvuldig gedrag zal de rechter rekening houden met de volgende omstandigheden:

  • De mate waarin de derde invloed heeft uitgeoefend op de contractbreuk of wanprestatie. Dat de derde wist of had kunnen begrijpen dat hij betrokken was bij een contractbreuk of wanprestatie is op zich niet voldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid. Datzelfde geldt ook voor het alleen profiteren van wanprestatie. Anders ligt het indien de derde de contractbreuk of wanprestatie heeft uitgelokt. En zeker wanneer deze de opzeggende partij heeft beïnvloed door middel van misleiding of dwang.
  • De belangen die zijn gemoeid met de overeenkomst. De aanwezigheid van een bijzonder algemeen of individueel belang, zoals economische vooruitgang voor de consument, kan leiden tot een verzwaarde zorgplicht van een derde. Wanneer alleen het belang van de contractspartijen wordt geraakt, zoals bij opzegbare duurovereenkomsten, zal een schending van de respectplicht door een derde niet snel worden aangenomen.

In principe geldt dat naarmate de belangen van anderen dan de contractspartijen groter zijn, er eerder zal worden aangenomen dat de derde de respectplicht heeft geschonden. Omgekeerd geldt dat hoe meer de contractbreuk of wanprestatie aan het optreden van de derde is te wijten, hoe kleiner het belang zal hoeven te zijn dat geraakt wordt. Zo kan de derde ook bij het aanzetten tot opzegging van een opzegbare duurovereenkomst de respectplicht schenden als daarbij gebruik wordt gemaakt van dwang of misleiding.

De omstandigheden moeten altijd in samenhang worden bezien. Zo geldt dat het in beginsel is toegestaan klanten van een ander te benaderen om hun lopende contracten op te zeggen, maar dat dit een schending van de respectplicht kan opleveren indien een van de contractanten een grote investering van tijd en geld heeft gedaan die contractueel beschermd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan een aannemer die speciaal voor een project apparatuur heeft gekocht of een franchisenemer die veel heeft geïnvesteerd om een pand geschikt te maken.
 

Ons advies

Houd als derde altijd rekening met andermans lopende contracten en de daarbij behorende belangen. Indien één van de genoemde omstandigheden zich voordoet, doet u er goed aan om extra zorgvuldigheid te betrachten om een schending van uw respectplicht te voorkomen. Doet u dit niet? Dan kunt u aansprakelijk zijn.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de respectplicht? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de verplichtingen bij contracten? Neem dan contact met ons op:

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.