Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Paul W.L. Russell
mr. Paul W.L. Russell
senior partner

Paul Russell is advocaat voor internationale en nationale bedrijven, kunsthandelaren, musea en vermogende particulieren. Hij is gespecialiseerd in corporate governance, contracten en corporate litigation. Hij werkt sinds 1976 als advocaat bij Russell.
 

@: paul.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Limburg moet uitstel eisen van bouw Duitse windmolens bij Nationaal Park De Meinweg

Publicatiedatum: 10 oktober 2019

Provinciebestuur dankzij Russell Advocaten op de vingers getikt door Provinciale StatenGedeputeerde Staten van Limburg moeten daadwerkelijk eisen dat het Duitse Kreis Viersen de bouw van 4 mega-windmolens staakt. Eerst moeten de grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland worden onderzocht, met name in Natura 2000-gebied Nationaal Park De Meinweg. Ook moeten Limburgse burgers de kans krijgen om in hun eigen taal hun bezwaren kenbaar te maken in Duitsland. Dat is zo overeengekomen tussen Nederland en Duitsland
 

Geen milieueffectrapportage en geen inspraak

Het Duitse Kreis Viersen en de gemeente Niederkrüchten hebben een vergunning afgegeven voor de bouw van windmolenpark Bönnesohl vlakbij het Nederlandse Natura 2000-gebied Nationaal Park De Meinweg. En dat zonder – eerst - onderzoek te doen naar de gevolgen voor Limburg. En zonder de mogelijkheid tot inspraak voor de aanwonenden in Limburg, waaronder de cliënten van Russell Advocaten. Dat had wel moeten gebeuren, volgens de tussen het Kreis Viersen en de provincie gemaakte schriftelijke afspraken en volgens internationale verdragen over bouwprojecten met grensoverschrijdende milieueffecten.

Bovendien is Nationaal Park De Meinweg een kwetsbaar Natura 2000-gebied dat Europese bescherming geniet en reeds ernstig bedreigd wordt door te hoge stikstofdepositie. Daar moeten ook Duitse overheden rekening mee houden en dus nu stoppen met alle voorbereidingen.
 

Gemeenten protesteren, provinciebestuur niet

De Gemeenten Roerdalen en Roermond hebben op aansporing van Russell Advocaten al eerder tegen de voorgenomen vergunning geprotesteerd bij Viersen. Het oude College van Gedeputeerde Staten van Limburg, de aanspreekpartner van het Duitse Kreis, wilde dit toen niet doen omdat er volgens hen géén Limburgs belang werd geschaad, alhoewel de windmolens vlak over de Duitse grens komen! De vergunning voor de 207 meter hoge molens (twee keer de Domtoren) is daarom inmiddels verleend.

Russell Advocaten nam hier geen genoegen mee en heeft nieuw gekozen leden van Provinciale Staten kunnen overtuigen om deze kwestie in een motie opnieuw aan de orde te stellen bij het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Limburg en thans met succes!

Provinciale Staten van Limburg hebben op 4 oktober 2019 het provinciebestuur per motie opgedragen om:

  1. alsnog een grensoverschrijdende milieueffectrapportage (MER) en inspraak van het Kreis Viersen te eisen.
  2. uitstel te vragen van de bouw van de windmolens totdat de MER en inspraakprocedure (in het Nederlands) zijn afgerond.
     

Stikstof en Europees beschermd Nationaal Park

Het is duidelijk dat alleen al de aanleg van de windmolens een grote extra uitstoot van stikstof tot gevolg zal hebben ook in Nederland, nota bene in de nabijheid van een Europees beschermd Natura 2000-gebied en Nationaal Park. Denk alleen al aan de vrachtwagens en kranen die ingezet zullen worden bij de bouw van deze gigantische windturbines. En dat terwijl Nationaal Park De Meinweg al ernstig overbelast is door stikstof.

Provinciale Staten van Limburg heeft daarom in de aangenomen motie uitgesproken dat ook de recente PAS-uitspraken van de Raad van State en het Europese Hof van Justitie moeten worden meegewogen bij de Duitse MER. Op grond hiervan moet bij bouwprojecten in Nederland nu vooraf worden aangetoond dat deze niet zullen leiden tot extra stikstofproblemen in Natura 2000-gebieden die al zijn overbelast door stikstof. 18.000 bouwprojecten in Nederland liggen hierdoor al maanden stil.

Het recente advies van de Commissie-Remkes om dit probleem (deels) op te lossen, maar de natuur voorrang te geven, onderstreept nogmaals de urgentie van de stikstofproblematiek: eerst de gevolgen inventariseren, de stikstofuitstoot beperken en dan pas – indien mogelijk - bouwen. Daarom nu ook bij Windmolenpark Bönnesohl eerst een adequate grensoverschrijdende milieueffectrapportage.
 

Update: Provincie Limburg zegt toe uitstel te gaan eisen

11 oktober 2019: De Provincie Limburg zegt toe de motie-Claassen van afgelopen vrijdag 4 oktober 2019 uit te voeren
 

Meer informatie

Russell Advocaten heeft grote ervaring met kwesties inzake ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen, ook als deze grensoverschrijdend zijn. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op via het contactformulier hieronder of mail mr. Paul W.L. Russell (paul.russell@russell.nl):
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.