Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Personeel: Opdrachtnemer of toch in dienst van?

Publicatiedatum: 9 november 2020

Wat is het verschil tussen een opdrachtnemer en een werknemer?

   English version

Een opdrachtgever en opdrachtnemer sluiten een overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer voert werkzaamheden uit en wordt hiervoor betaald door de opdrachtgever. Maar wat is het verschil met een arbeidsovereenkomst? Weet u zeker dat die ene opdrachtnemer niet valt te kwalificeren als werknemer? En waarom is dit verschil van belang?
 

Belangrijk verschil

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is belangrijk voor de volgende vragen:

  • Zijn de regels van het arbeidsrecht van toepassing? Bij een arbeidsovereenkomst is dit namelijk wel het geval en bij een overeenkomst van opdracht niet. Zo moet een werkgever het loon van een arbeidsongeschikte werknemer doorbetalen, maar heeft een opdrachtgever geen verplichtingen ten opzichte van een zieke opdrachtnemer; en
  • Moeten er loonbelasting en sociale premies worden ingehouden op de vergoeding die wordt betaald voor de verrichtte werkzaamheden. Deze vraag is van belang omdat de werkgever over loon wel belasting en premies moet betalen en over de vergoeding die wordt betaald aan een opdrachtnemer niet. Is sprake van een arbeidsovereenkomst dan kan de werkgever een naheffing van de loonbelasting en sociale premies krijgen over de vergoeding die hij de opdrachtnemer heeft betaald.
     

Kwalificering van de overeenkomst

Met alleen de titel ‘overeenkomst van opdracht’ boven het contract zetten, heeft u niet uitgesloten dat u als werkgever gezien kan worden. Volgens een recente uitspraak van de Hoge Raad dient bij de kwalificatie van de overeenkomst namelijk niet gekeken te worden naar wat de bedoeling van de partijen is geweest bij het sluiten van de overeenkomst, maar naar de inhoud van de gemaakte afspraken – welke rechten en verplichtingen zijn overeengekomen - en de manier waarop zij invulling hebben gegeven aan deze overeenkomst: de feitelijke uitvoering hiervan.
 

Hoe maak je het verschil?

Wat is nu bij de feitelijke uitvoering van belang? Waar dient u op te letten en wanneer zal de overeenkomst worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst?

Wanneer wordt voldaan aan een drietal voorwaarden, dan zal de overeenkomst worden gezien als arbeidsovereenkomst. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • er moet sprake zijn van arbeid, die persoonlijk door de werknemer wordt verricht (hij mag zich dus niet zomaar laten vervangen door iemand anders);
  • deze arbeid wordt verricht tegen loon; en
  • er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer. Een gezagsverhouding wordt onder meer aanwezig geacht als een werknemer zich moet houden aan de instructies van zijn werkgever en moet handelen naar bepaalde voorschriften.

Zorg er dus voor dat niet alleen bij het sluiten van de overeenkomst, maar ook gedurende de gehele looptijd hiervan duidelijk is wat de aard van de overeenkomst is. Zo voorkomt u dat hierover misverstanden ontstaan met uw contractspartij.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over arbeidsrelaties of heeft u hulp nodig bij de kwalificering hiervan? Dan kunt u contact opnemen met Russell Advocaten. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot het arbeidsrecht zijn wij u graag van dienst!
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.