Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


OR-verkiezingen

Publicatiedatum: 12 september 2017

De leden van de ondernemingsraad (OR) worden door middel van OR-verkiezingen gekozen. Hoe verlopen deze verkiezingen en wat moet hierover worden opgenomen in het OR-reglement?
 

De verkiezingsprocedure

Hoe de verkiezingen moeten verlopen is opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en in het OR-reglement. Wordt de OR net opgericht en bestaat er nog geen OR-reglement? Dan moet er een voorlopig reglement worden gemaakt door de ondernemer, in samenwerking met betrokken vakbonden. Hierin staan in ieder geval de basisregels, zoals bijvoorbeeld:

 • de wijze van stemming (schriftelijk, elektronisch, volmacht);
 • het aantal leden van de OR;
 • de voorlopige werkwijze;
 • de termijn tussen de bepaling van de verkiezingsdatum en de daadwerkelijke verkiezingen;
 • de wijze van vaststelling en bekendmaking van de uitslag; en
 • de voorlopige werkwijze van de OR.

Als de eerste OR gekozen is, stelt de OR een definitief reglement op. Hierin dient onder andere aandacht te worden gegeven aan hoe tussentijdse vacatures in de OR moeten worden vervuld. Het definitieve reglement mag afwijken van het voorlopige.

De verkiezing kan plaatsvinden via kandidaatstelling op gezamenlijke lijsten (lijstenstelsel) óf door middel van individuele kandidaten (personenstelsel). Het lijstenstelsel is gebaseerd op het kiesstelsel van o.a. de Tweede Kamerverkiezingen en wordt het meest gebruikt. Kandidatenlijsten kunnen worden ingediend door een betrokken vakbond of door de ongebonden, kiesgerechtigde werknemers zelf (‘vrije lijsten’).

Ook is het mogelijk om in het OR-reglement de in de onderneming werkzame personen te verdelen in kiesgroepen, bijvoorbeeld op basis van functies, afdelingen, parttime of fulltime dienstverband, etc. Het doel is om een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle werknemers van de onderneming in de OR te bewerkstelligen.
 

Wie mogen er kiezen?

Alle personen die op de verkiezingsdatum ten minste zes maanden in de onderneming – op basis van een arbeidsovereenkomst/aanstelling – werkzaam zijn, mogen hun stem uitbrengen. Let op: tot deze groep kiesgerechtigden behoren ook gedetacheerde werknemers, en uitzendkrachten die minimaal twee-en-een-half jaar in de onderneming werkzaam zijn. Daarnaast kunnen de OR en de ondernemer gezamenlijk andere personen aanwijzen die als ‘in de onderneming werkzaam’ aangemerkt moeten worden.

De OR kiest vervolgens zelf welk OR-lid welke functie binnen de OR gaat vervullen.
 

Wie mogen er worden gekozen?

Werknemers die op de verkiezingsdatum langer dan een jaar werkzaam zijn in de onderneming kunnen zich kandidaat stellen voor de OR. Voor uitzendkrachten geldt dat zij minimaal 3 jaar in de onderneming werkzaam moeten zijn. Volgens de wet mogen zittende OR-leden herkozen worden en geldt er geen beperking aan het aantal herverkiezingen.
 

Nieuwe verkiezingen

In principe moeten er om de drie jaren verkiezingen worden gehouden. Hiervan kan per reglement worden afgeweken.
 

Zittingsduur overschreden?

Worden er geen (tijdige) verkiezingen gehouden? Na het verstrijken van de zittingsduur kan de OR in beginsel geen rechtsgeldige besluiten nemen. Desondanks is verlenging van de zittingsduur soms wel mogelijk én handig, bijvoorbeeld in het geval van reorganisaties of fusies. Er moet dan wel zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Er bestaan gegronde redenen voor uitstel (bijvoorbeeld de nieuwe OR is onvoldoende ervaren voor de werkzaamheden die op dat moment aan de orde zijn).
 2. De verlenging van de zittingsduur betreft een overzichtelijke periode.
 3. De ondernemer en vakbonden zijn akkoord met het uitstel van de verkiezingen.
 4. De OR heeft de achterban tijdig over het voorstel tot verlenging van de zittingsduur geïnformeerd en bij het voorstel betrokken.
   

Te weinig kandidaten?

Als te weinig kandidaten zich verkiesbaar stellen, dan komen de kandidaten die zich wel verkiesbaar hebben gesteld automatisch in de OR. De verkiezingen gaan dan niet door. Voor de eventuele overige zetels moeten er binnen een half jaar tussentijdse verkiezingen worden gehouden.

Tip
Wanneer er slechts twee OR-kandidaten zijn, kunnen zij niet altijd meerderheidsbesluiten nemen. Neem daarom voor de zekerheid in het OR-reglement op of, en zo ja hoe, een OR-raad bestaande uit twee leden rechtsgeldig besluiten kan nemen.
 

Afwijken in het OR-reglement

In het OR-reglement kunnen van de WOR afwijkende regels worden opgenomen met betrekking tot de verkiezingen van de OR. Wij adviseren u hier graag over. Het is mogelijk om bijvoorbeeld afwijkende bepalingen op te nemen over de volgende onderwerpen:

 • Hoe lang een persoon in dienst moet zijn om te mogen kiezen;
 • Hoe lang een persoon in dienst moet zijn om zich verkiesbaar te stellen;
 • Het aantal (plaatsvervangend) OR-leden;
 • Regels met betrekking tot het kiezen van de voorzitter van de OR;
 • Een beperking van de herkiezingsmogelijkheid van OR-leden;
 • De zittingsduur van (een deel van) de OR.
   

Contact

Wilt u meer weten over verkiezingen van de OR of over wat in een OR-reglement kan worden opgenomen? Neem dan contact met ons op:
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.