Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Ondernemingsraad: Op welke faciliteiten heeft de ondernemingsraad recht?

Publicatiedatum: 6 april 2017

Faciliteiten ondernemingsraadOm als ondernemingsraad (hierna: OR) goed te kunnen functioneren, heeft de OR voldoende faciliteiten nodig. De OR-leden hebben minimaal recht op het volgende.
 

Voorzieningen

De OR heeft recht op het gebruik van voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hierbij kan gedacht worden aan een vergaderruimte, computer, kopieerapparaat, telefoon, e-mailadres of archiefkast. De kosten voor het gebruik van de benodigde voorzieningen mogen niet aan een maximum budget worden gebonden.

Ook kan de bestuurder een secretariaat toekennen aan de OR, bijvoorbeeld voor het notuleren tijdens overlegvergaderingen. De secretaris wordt in beginsel uit de werknemers binnen de onderneming gerekruteerd. Verder moet de OR de gelegenheid hebben om werknemers binnen de organisatie onder werktijd te raadplegen.

Let op: het gaat hier over voorzieningen die al aanwezig zijn binnen de onderneming. Is de OR van mening dat er ook nieuwe voorzieningen dienen te worden aangeschaft, dan moet de OR deze kosten en de noodzakelijkheid van de aanschaf met de ondernemer overleggen.
 

Tijd voor OR-werk

De vergaderingen van de OR moeten zoveel mogelijk onder werktijd plaatsvinden. De OR-leden worden tijdens deze vergaderingen gewoon doorbetaald. Elk jaar moeten de OR en de ondernemer gezamenlijk vaststellen hoeveel uren er redelijkerwijs nodig zullen zijn voor de uitoefening van de taken van de OR. Het minimaal aantal uren dat onder werktijd mag worden besteed aan OR-werkzaamheden bedraagt 60 uren.

Let op: onder OR-taken vallen alleen de taken die de OR op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft. De tijd die aan extra taken wordt besteed, valt buiten deze urenbegroting. Het is uiteraard wel aan te bevelen om hier ook afspraken over te maken.
 

Tijd voor scholing

Het is belangrijk dat OR-leden over voldoende kennis beschikken zodat zij hun taak goed kunnen uitvoeren. Daarom mogen OR-leden minimaal 5 dagen per jaar onder werktijd besteden aan scholing. Ook deze uren worden gewoon doorbetaald. De kosten die redelijkerwijze gemaakt worden voor scholing komen voor rekening van de ondernemer.
 

Inschakeling deskundige

De OR mag één of meer deskundigen uitnodigen om een vergadering bij te wonen of een schriftelijk advies uit te brengen. De kosten voor het raadplegen van een deskundige zijn voor rekening van de ondernemer. De ondernemer moet wel voorafgaand op de hoogte zijn gesteld van deze kosten.
 

Voeren rechterlijke procedure

De kosten van het voeren van een rechterlijke procedure door de OR tegen de ondernemer kunnen ten laste van de ondernemer worden gebracht. Het gaat dan om kosten voor een advocaat en procesonkosten zoals griffierechten. De ondernemer moet wel voorafgaand van de kosten op de hoogte zijn gesteld. De ondernemer kan tegen de hoogte van de kosten bezwaar maken. Stem de hoogte van de kosten daarom goed van tevoren af.
 

Meer faciliteiten?

De ondernemer en de OR kunnen de bovenstaande faciliteiten in overleg ook uitbreiden. Om zowel voor de OR als de ondernemer duidelijk te hebben waarop de OR recht heeft, is het aan te bevelen om afspraken goed vast te leggen in een schriftelijke ondernemingsovereenkomst.
 

Tips

  • Maak in de urenbegroting een onderscheid tussen werkuren en scholingsuren en houd er rekening mee dat de voorzitter en secretaris meer uren nodig hebben dan andere OR-leden.
  • Neem bij de afspraken tussen de OR en de ondernemer op dat deze afspraken aan een maximale termijn zijn gebonden en dat het mogelijk is om deze afspraken tussentijds aan te passen. Zo maakt u het makkelijker om opnieuw over de faciliteit te onderhandelen en voorkomt u dat de OR gebonden blijft aan een bepaalde afspraak, terwijl deze niet meer bij de OR-werkzaamheden past.
  • Bedenk of het nodig is om afspraken te maken over eventuele compensatie voor OR-leden bij bonusregelingen, omdat targets niet meer gehaald kunnen worden.
  • Maak afspraken over vergoeding van reiskosten – zeker voor een Centrale of Europese Ondernemingsraad – en vergoeding of compensatie van OR-werkuren buiten werktijd.
  • Stel een budget vast voor kosten voor scholing en voor inschakeling van deskundigen. Op die manier hoeft de OR niet telkens toestemming te vragen aan de ondernemer.
     

Meer informatie

Wilt u meer informatie over op welke faciliteiten de OR recht heeft? Bestaat er een geschil tussen de ondernemer en de OR over wat de OR nodig heeft? Wilt u de afspraken en faciliteiten van de OR neerleggen in een ondernemingsovereenkomst? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.