Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Netherlands Commercial Court geopend

Publicatiedatum 8 januari 2019
Met de komst van Nederlandse internationale handelskamer (NCC) wordt het voor Nederlandse bedrijven makkelijker om internationale handelsgeschillen te laten beslechten. Zo is het mogelijk om bij de NCC in het Engels te procederen wat efficiënter is. Daarnaast levert het ook kostenbesparing op, omdat procederen voor de NCC meestal voordeliger zal zijn dan via internationale arbitrage.

Netherlands Commercial Court - social media

Wat is de Netherlands Commercial Court?

De Netherlands Commercial Court (NCC) is de Nederlandse rechtbank die gespecialiseerd is in internationale handelsgeschillen. De rechtbank bestaat uit twee kamers, één bij de rechtbank Amsterdam (NCC District Court) en de andere bij het gerechtshof in Amsterdam (NCC Court of Appeal). Bij de NCC kan ook in kort geding worden geprocedeerd. Procederen is alleen mogelijk met een Nederlandse advocaat.

De NCC behandelt alle zaken standaard in het Engels en doet ook in het Engels uitspraak, tenzij beide partijen tijdens de procedure aangeven in het Nederlands te willen procederen. Welk recht van toepassing is tijdens de procedure wordt bepaald door de rechtskeuze in de overeenkomst. Is er geen rechtskeuze gemaakt dan worden de internationale regels voor de bepaling van het toepasselijk recht gevolgd. De Nederlandse procedureregels zijn van toepassing op het proces.

Met de NCC wil men tegemoetkomen aan de wensen van het internationaal opererende bedrijfsleven. Er bestaat namelijk al langer de behoefte aan een gespecialiseerde en Engelstalige overheidsrechtspraak in Nederland. In andere landen bestaan al specialistische rechtbanken voor internationale handelszaken, bijvoorbeeld in Engeland, Duitsland en Dubai.

Wat voor soort zaken?

De NCC behandelt alleen zakelijke geschillen met een internationaal element, maar aan die eis is snel voldaan. Zo kan bijvoorbeeld ook een geschil tussen een Nederlandse onderneming en het buitenlandse moederbedrijf hieronder vallen. Er zijn geen voorwaarden wat betreft de waarde en omvang van het geschil. De focus van de NCC ligt op grote en complexe internationale geschillen. Dit kan variëren van contractuele claims tot vorderingen op basis van een onrechtmatige daad.

Voor wie?

Voor Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen is de NCC een uitkomst. Internationale commerciële contracten zijn vaak in het Engels opgesteld en partijen communiceren vaak ook met elkaar in deze taal. Omdat het nu mogelijk is om in het Engels te procederen zijn vertalingen niet meer nodig, wat scheelt in de kosten. Ook documenten in het Nederlands, Duits en Frans hoeven niet vertaald te worden, tenzij de rechtbank aangeeft dat dit wel dient te gebeuren. Daarnaast zijn de proceskosten bij de NCC lager dan die van veel instellingen voor internationale arbitrage.

Forumkeuze voor rechtbank Amsterdam noodzakelijk

Partijen moeten de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Dit kan op voorhand in het contract worden overeengekomen of achteraf, als het geschil is ontstaan. Een keuze voor de rechtbank Amsterdam die slechts is opgenomen in de toepasselijke algemene voorwaarden is niet voldoende. Ook dient uitdrukkelijk te worden overeengekomen dat in de Engelse taal geprocedeerd zal worden.

Ons advies

 • Neem in internationale overeenkomsten een forumkeuze op voor de rechtbank Amsterdam met procederen in het Engels. Dat maakt het ook voor uw wederpartij aantrekkelijker om in Nederland te procederen.
 • Raadpleeg een in internationale handelszaken gespecialiseerde Nederlandse advocaat voor het formuleren van een forumkeuzebeding en het behandelen van uw geschil bij de NCC.

Meer informatie

Wilt u advies over het voorleggen van een internationaal handelsgeschil aan de NCC of een andere rechter? Wilt u een forumkeuze voor de NCC laten vastleggen in uw contract? Neem dan contact op met ons:

  Deel op social media

  • Contracten

  Internationaal contracteren

  20 december 2018

  Bij een internationaal contract hoort een rechtskeuze. Hoe voorkomt u dat daardoor een van de partijen meteen op achterstand komt te staan?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder