Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Museale verwervingen na 1933 - restitutie van roofkunst

Publicatiedatum 13 november 2013
Naar aanleiding van de presentatie van de rapportage “Museale verwervingen na 1933” heeft BNR Juridische Zaken Mr. Paul Russell, senior partner bij Russell Advocaten, geïnterviewd. In het gesprek gaat mr. Russell in op het restitutiebeleid in Nederland en de juridische problemen waarmee de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaars van roofkunst te maken krijgen wanneer zij teruggave van hun eigendom vorderen.

Toorop Gebed voor de maaltijd

Russell Advocaten is al vele jaren leidend in Nederland als het gaat om advisering over kunst en recht. Sedert de jaren 1990 is daarbij de teruggave van in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstvoorwerpen een punt van bijzondere aandacht.

Door de Nederlandse Museumvereniging is in een project “Museale Verwervingen vanaf 1933” onderzoek gedaan naar de herkomst van alle aanwinsten vanaf 1933. In dat jaar kwamen in Duitsland de nationaalsocialisten aan de macht en begon de vervolging en confiscatie van eigendommen van Joden en andere bevolkingsgroepen. In een steeds vijandiger omgeving zagen vooral Joden zich vanaf 1933 genoodzaakt om hun kunstcollecties te verkopen,hetzij om te voorzien in hun levensonderhoud, hetzij om hun vlucht naar andere landen te bekostigen.

Niet alleen tijdens de oorlog, maar ook gedurende de jaren daarna kwamen kunstvoorwerpen uit voormalig Joods bezit via de kunsthandel, veiling en particulieren op de kunstmarkt. Na de oorlog kreeg de Nederlandse staat in Duitsland en bij collaborateurs in beslag genomen kunstwerken in beheer om aan de oorspronkelijke eigenaar te restitueren. Tot ongeveer 1954 werden kunstvoorwerpen, waar zich geen eigenaar meer voor meldde, door de Stichting Nederlands Kunstbezit en haar opvolger, het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO), op veilingen verkocht. Ook musea hebben zo kunstwerken in eigendom verworven uit voormalig Joods bezit.

Uit het onderzoek dat op 29 oktober 2013 is gepresenteerd zijn 139 kunstvoorwerpen gekomen met een dubieuze herkomst.

Naar aanleiding van de presentatie van de rapportage heeft BNR Juridische Zaken Mr. Paul Russell, senior partner bij Russell Advocaten, en Johan Bosch van Rosenthal, directeur van Art Consult, geïnterviewd. In het gesprek gaat mr. Russell in op het restitutiebeleid in Nederland en de juridische problemen waarmee de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaars van roofkunst te maken krijgen wanneer zij teruggave van hun eigendom vorderen.

Het interview is te beluisteren via de navolgende link: https://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20131029153422600.

  Deel op social media

  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Kunst

  Nieuwe regels restitutiebeleid gelden ook voor oude zaken

  30 maart 2021

  Het Nederlandse restitutiebeleid keert terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten en wordt terecht weer ruimhartiger. Ook kunnen oude zaken opnieuw worden voorgelegd. Wat verandert er in het beleid?

  lees verder
  • Kunst

  Voorstellen commissie-Buma onvoldoende voor bescherming Nederlands cultureel erfgoed

  3 maart 2021

  De veiling in New York van een tekening van Rubens door prinses Christina zorgde voor grote verontwaardiging en een discussie over het erfgoedbeleid in Nederland. Die resulteerde in twee adviescommissies, de commissie-Pechtold en de commissie-Buma. De laatste heeft een tussenadvies uitgebracht dat, als het wordt overgenomen, ingrijpende gevolgen kan hebben voor verzamelaars en kunsthandelaren in Nederland.

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Kunst

  Nederlands restitutiebeleid doorgeslagen in bescherming Nederlands kunstbezit

  8 december 2020

  Russell Advocaten heeft in de procedures die zij voerde bij de restitutiecommissie gemerkt dat de commissie steeds meer waarde ging hechten aan het belang van de huidige eigenaar. Dit is in strijd met de Washington Principles. De Commissie evaluatie restitutiebeleid geeft ons hierin gelijk in haar rapport “Streven naar rechtvaardigheid”.

  lees verder
  • Kunst
  • Procederen, arbitrage en mediation

  Nederlandse staat kan restitutie nazi-roofkunst blokkeren door aanwijzing als beschermd cultuurgoed

  4 december 2020

  Ook als de Restitutiecommissie adviseert om roofkunst terug te geven is nog niet zeker dat het kunstwerk ook echt teruggaat naar de rechthebbenden. Het kan namelijk zijn dat het kunstwerk onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit is en Nederland niet uit mag.

  lees verder
  • Kunst

  13 november 2020: VKCR-event over bescherming van cultuurgoederen en de Erfgoedwet

  13 november 2020

  Op het online symposium van de Vereniging Kunst Cultuur Recht over de Erfgoedwet en de bescherming van cultuurgoederen gooide mr. Paul W.L. Russell een paar stenen in de vijver. Hoe zinvol zijn beschermingsmaatregelen om cultureel erfgoed in Nederland te houden zonder onderliggende aankoopfondsen direct ter beschikking te stellen? Is de aanwijzingsprocedure wel nodig?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten leading firm in Legal 500 2020

  16 april 2020

  Russell Advocaten is voor het 16e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder