Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Goed bestuur: Wie benoemt en ontslaat de bestuurder?

Publicatiedatum: 28 januari 2016

Welk orgaan van de BV/NV is bevoegd tot benoeming en ontslag van een bestuurder? Welke gevolgen heeft het ontslagbesluit?

Download nieuwsflits (PDF)

 
Benoeming

Bestuurders van vennootschappen (BV & NV) kunnen door verschillende organen worden benoemd. Als hoofdregel geldt dat de bestuurders worden benoemd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De statuten van de BV kunnen voorschrijven dat bestuurders niet door de algemene vergadering maar door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding worden benoemd. De statuten van de BV of NV kunnen eveneens bepalen dat een ander orgaan of andere personen (waaronder ‘prioriteitsaandeelhouders’) een bindende voordracht voor het bestuur kunnen doen.

Is de BV of NV een structuurvennootschap of past zij de structuurregeling vrijwillig toe? Dan worden de bestuurders door de raad van commissarissen benoemd.

 
Ontslag

Een bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot de benoeming. In het geval van een structuurvennootschap worden bestuurders – nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord - ontslagen door de raad van commissarissen. Zowel bij benoeming als ontslag van een bestuurder heeft de ondernemingsraad een adviesrecht.

 
Gevolgen van het ontslagbesluit

De verhouding tussen een bestuurder en de vennootschap wordt wel aangeduid als een dubbele rechtsbetrekking. Tussen de bestuurder en de vennootschap is ten eerste sprake van een vennootschapsrechtelijke verhouding. Daarnaast is er meestal sprake van een dienstbetrekking.

Een rechtsgeldig besluit tot ontslag (het vennootschappelijk ontslag) van een bestuurder heeft volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad tot gevolg dat daarmee ook de dienstbetrekking wordt beëindigd. Dat is slechts anders als partijen anders zijn overeengekomen (bijv. als de bestuurder andere werkzaamheden gaat verrichten) of als er sprake is van een wettelijk opzegverbod (bijv. als de bestuurder arbeidsongeschikt is wegens ziekte). Een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst kan niet door de rechter worden uitgesproken. De bestuurder kan in deze situatie uitsluitend schadevergoeding vorderen.

 
Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke, dan wel contractuele, opzegtermijn. Dit geldt ook ten aanzien van een bestuurder. Hoewel opzegging niet meer nodig is, kan het verstandig zijn om het einde van de arbeidsovereenkomst (met inachtneming van de geldende opzegtermijn) schriftelijk aan een bestuurder te bevestigen. Dit volgt uit onder meer een recent arrest van het Hof Amsterdam, dat oordeelde dat de (standaard) opzegbepaling uit de arbeidsovereenkomst van de bestuurder meebracht dat apart moest worden opgezegd.

Het arrest maakt duidelijk dat rechters verschillend denken over de dubbele rechtsbetrekking en de gevolgen van het ontslagbesluit. Het is daarom zeer raadzaam om juridisch advies in te winnen om de benoeming, de arbeidsovereenkomst en het ontslag van de bestuurder zo zorgvuldig mogelijk in te kleden.

 
Actie
  • Informeer naar de wettelijke en statutaire (procedurele) waarborgen en formaliteiten waarmee de benoeming en het ontslag van statutaire bestuurders is omgeven.
  • Win juridisch advies in wanneer u een rechtsgeldige benoeming of ontslag van bestuurder(s) wilt bewerkstelligen of aanvechten.
 
Meer informatie

Heeft u vragen over de benoeming of het ontslag van bestuurders of andere vragen over ondernemingsrecht, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.