Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Hoe lang mag een werknemer werken?

Publicatiedatum: 3 september 2020

De arbeidstijdenwet schrijft rustpauzes en urenregistratie voor

   English version

De arbeidstijdenwet schrijft voor hoeveel uren werknemers maximaal mogen werken. De arbeidsinspectie kan een boete opleggen of zelfs de werkzaamheden stil leggen als een bedrijf zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt. Om controle hierop mogelijk te maken zijn werkgevers verplicht om de gewerkte uren van werknemers te registreren.

Ook dienen werkgevers te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de werktijden binnen het bedrijf en regelingen voor overwerk. Dit kan bijvoorbeeld door deze op te nemen in een personeelsreglement of kantoorhandboek. Wijzigingen in het werk- en rustpatroon moeten door de werkgever minstens 28 dagen van te voren worden bekend gemaakt. Deze regels moeten uiteraard voldoen aan de wettelijke voorschriften. Wat zijn de voornaamste regels voor arbeidstijden?
 

Hoofdlijnen

De arbeidstijdenwet en het arbeidstijdenbesluit schrijven gedetailleerd voor hoeveel uren er aaneengesloten gewerkt mag worden en wat het maximaal aantal toegestane werkuren per week is. Ook zijn er regels voor rusttijden, pauzes, voor werken op zon- en feestdagen en voor nachtarbeid. Daarnaast zijn er speciale regels voor oproepdiensten, voor bepaalde beroepsgroepen en voor kinderen van 12 jaar en ouder. Hieronder volgen de voornaamste regels voor werknemers van 18 jaar en ouder. Werknemers die meer dan drie maal het minimumloon verdienen vallen niet onder deze regelingen.
 

Maximale werktijd

Een werknemer mag maximaal 12 uren aaneengesloten werken. Per week mag maximaal 60 uur worden gewerkt. Over een periode van 4 weken mag niet meer dan gemiddeld 55 uur per week worden gewerkt. Over een periode van 16 weken is dit maximum gemiddelde 48 uur.
 

Minimale rusttijd

De werknemer moet in iedere periode van 24 uur een aaneengesloten rustperiode van ten minste 11 uur hebben. Deze periode mag eenmaal per week worden beperkt tot 8 uur. Verder moet de werknemer iedere week tenminste 36 uur aaneengesloten vrij hebben of anders 72 uur per twee weken. In dat laatste geval mogen er ook tenminste twee rustperioden van minimaal 32 uur zijn.
 

Pauzes

Werknemers hebben recht op minstens een half uur pauze per dienst van minimaal 5,5 uur. Deze pauze mag gesplitst worden in pauzes van minimaal een kwartier. Indien de werknemer meer dan 10 uur werkt, heeft deze recht op een pauze van drie kwartier. Ook deze mag gesplitst worden in pauzes van minimaal een kwartier.
 

Zondag

De werkgever hoort te zorgen dat de werknemer op zondag niet hoeft te werken tenzij dit nodig is en dit met de werknemer is afgesproken. Indien de werknemer zondagsarbeid verricht, heeft hij recht op 13 vrije zondagen per 52 weken. Indien werknemers een andere wekelijkse rustdag vieren geldt voor hen de zondagsregeling. Wel moeten zij schriftelijk hierom verzoeken.
 

Nachtdienst

Nachtdiensten mogen niet langer zijn dan 10 uur. Indien een werknemer nachtdiensten verricht, gaat het maximaal aantal uren dat deze mag werken omlaag. Hiervoor gelden zeer gedetailleerde regelingen, afhankelijk van het aantal nachtdiensten dat gewerkt wordt in een bepaalde periode.
 

Oproepdienst

Alleen werknemers van 18 jaar of ouder mogen oproepdiensten uitvoeren. Zij hoeven dan niet op de werkplek aanwezig te zijn, maar moeten wel beschikbaar zijn voor werkzaamheden. Per 4 weken mag de werknemer niet meer dan 14 oproepdiensten hebben. Rondom een nachtdienst mag de werknemer geen oproepdiensten vervullen. Indien een werknemer geregeld oproepdiensten verricht, gaat het maximaal aantal uren dat deze per week, 4 weken en 16 weken mag werken omlaag. Hiervoor gelden zeer gedetailleerde regelingen.
 

Bijzondere regels

Naast de wettelijke regels dient de werkgever ook rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarbij gaat het onder andere om zorgtaken van de werknemer, maatschappelijke verantwoordelijkheden en het invullen van het ouderschapsverlof. Bij zwangerschap gelden lagere maximale werktijden.

Verder gelden er speciale regels voor beroepsgroepen als de mijnbouw, offshore-industrie, bakkersbedrijf en culturele sector. Kinderen onder 12 jaar mogen alleen met ontheffing werken. Kinderen tussen 12 en 18 mogen alleen lichte werkzaamheden verrichten. Ook gelden voor hen lagere maximale werktijden en mogen zij geen nachtdienst verrichten.
 

Sancties

Indien overtredingen van de arbeidstijdenwet worden geconstateerd kan een boete worden opgelegd. Bij herhaling van de overtredingen kan een waarschuwing worden gegeven. Houdt het bedrijf zich na deze waarschuwing nog steeds niet aan de arbeidstijden, dan kunnen zelfs de werkzaamheden worden stilgelegd.

Bij ernstige overtredingen kan direct een waarschuwing worden gegeven. Het gaat hierbij om overschrijding van de maximale werktijden met het dubbele of minstens een halvering van de voorgeschreven rusttijden. Ook werk door kinderen onder 12 jaar zonder ontheffing is een ernstige overtreding.
 

Meer informatie

Heeft u vragen over de arbeids- en rusttijden? Wilt u dat wij een personeelshandboek voor u opstellen of controleren of uw urenregistratie aan de wettelijke voorschriften voldoet? Of heeft andere vragen over arbeidsrecht. Neem dan contact op met onze advocaten arbeidsrecht:

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.