Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Geen boetes bij overtreden meldplicht Airbnb-verhuur

Publicatiedatum: 19 februari 2020

  English version

Woningverhuur aan toeristen vereist een vergunning, oordeelde de Raad van State. Gemeenten die een melding al voldoende vinden, handelen in strijd met de wet. Gevolg: de gemeente Amsterdam trekt noodgedwongen 4 ton aan boetes in. Een aanstaande wetswijziging zal die vergunningplicht alsnog vervangen door een registratie- en meldingsplicht. Hoe zit het nu? En straks?
 

Toeristische verhuur: vergunning of meldplicht?

De Raad van State oordeelde als hoogste bestuursrechter over een zaak die was aangespannen door een woningeigenaar tegen de gemeente Amsterdam. De gemeente had de eigenaar een boete van € 6.000 opgelegd, omdat zij haar woning via Airbnb had verhuurd aan toeristen zonder voorafgaande melding aan de gemeente. Die melding was volgens de gemeentelijke huisvestingsverordening verplicht. De eigenaar was het niet eens met die boete en ging in bezwaar en (hoger) beroep.

De Raad van State stelde de eigenaar in het gelijk, waardoor de boete verviel. Woningverhuur aan toeristen (vakantieverhuur) is een vorm van woningonttrekking. Daarvoor is volgens de Huisvestingswet een vergunning vereist. De gemeente is niet bevoegd om – in de lokale Huisvestingsverordening – een meldingsplicht in de plaats te stellen van die vergunningsplicht. Die gemeentelijke meldingsplicht is daarom ongeldig, zodat niet-nakoming daarvan ook niet kan worden beboet.
 

Is nu een vergunning vereist?

Door de uitspraak van de Raad van State is duidelijk geworden dat woningverhuur aan toeristen niet is toegestaan, tenzij de verhuurder beschikt over een zogenaamde onttrekkingsvergunning. Maar of er feitelijk veel gaat veranderen is maar de vraag.

Gemeenten kunnen namelijk besluiten om niet te handhaven, ondanks het ontbreken van een vergunning. In hun handhavingsbeleid moet dan nauwkeurig worden omschreven in welke gevallen géén boete wordt opgelegd bij (illegale) vakantieverhuur zonder vergunning. Dat kan dan bijvoorbeeld als de verhuurder de woningverhuur aan toeristen tevoren heeft gemeld en aan de andere gemeentelijke voorwaarden voor vakantieverhuur heeft voldaan.
 

Invoering registratieplicht voor toeristische verhuur

De negatieve gevolgen van vakantieverhuur – verminderde leefbaarheid, verhoogde druk op de woningmarkt, oneigenlijk gebruik van woonruimte en oneerlijke concurrentie ten opzichte van hotels – zijn ook de Haagse wetgever niet ontgaan. Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend om de Huisvestingswet te wijzigen. Die wijziging geeft gemeenten alsnog de bevoegdheid om een systeem in te voeren waarin – al naar gelang de ernst van de negatieve gevolgen in een bepaald gebied – stringentere voorwaarden worden gesteld aan vakantieverhuur.

Verhuurders zullen zich éénmalig moeten registreren en zijn verplicht hun registratienummer te vermelden in de advertentie. Daardoor kan de gemeente makkelijker handhaven bij overlast of niet-naleving van veiligheidseisen. Die registratieplicht kan worden gecombineerd met:

  • een meldplicht voor elke verhuring;
  • een maximum aantal nachten dat verhuurd mag worden, waardoor de overlast verder kan worden beperkt, en
  • een vergunningplicht in gebieden waar de overlast door verhuur excessief is, zoals het centrum van Amsterdam.

De wijziging van de Huisvestingswet leidt ook tot een verhoging van de maximale boete van € 21.750 naar € 87.000.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vakantieverhuur van (een gedeelte van) uw woning? Of heeft u andere vragen over huur/verhuur of verbouwing van onroerend goed? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.