Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Priscilla C.X. de Leede
mr. Priscilla C.X. de Leede
advocaat

Priscilla de Leede adviseert nationale en internationale ondernemers en organisaties over geschillen inzake personeel, medezeggenschap en sociale zekerheid. Zij is werkzaam op de sectie arbeidsrecht en ontslagrecht van Russell Advocaten.

 

@: priscilla.deleede@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


In een notendop: de gewijzigde en nieuwe financiële regelingen voor ondernemers vanwege COVID-19

Publicatiedatum: 24 juni 2020

Recentelijk heeft de Nederlandse overheid enkele financiële regelingen gewijzigd en zijn er enkele nieuwe financiële regelingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de huidige regelingen:
 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 1.0

 • Looptijd: van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020
 • Aanvraagperiode: liep tot en met 5 juni 2020
 • Korte omschrijving: tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten bij een omzetverlies van tenminste 20% vanaf 1 maart 2020
 • Gewijzigde voorwaarde: indien de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger was dan de loonsom van driemaal de maand januari 2020, wordt de maand maart als referentiemaand gekozen. Dit betekent een hoger subsidiebedrag. Hiermee worden seizoensbedrijven en hun werknemers tegemoetgekomen.
   

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0

 • Looptijd: van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020
 • Aanvraagperiode: 6 juli tot 1 september 2020
 • Korte omschrijving: Verlenging van de NOW 1.0
 • Instantie waar de NOW kan worden aangevraagd: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen - UWV
 • Nieuwe voorwaarden:
  • Er mogen in 2020 geen dividend of bonussen aan het bestuur en de directie worden uitgekeerd.
  • De vaste opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  • Bij bedrijfseconomisch ontslag vindt een korting van 100% in plaats van 150% op de subsidie plaats (de 50% boete vervalt).
  • Verplichting om te voldoen aan de Wet Melding Collectief Ontslag.
  • Verplichting om werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.
 • Zie voor uitgebreide voorwaarden de blog die wij eerder hierover schreven.
   

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

 • Aanvraagperiode: 27 maart 2020 tot 27 juni 2020
 • Instantie waar de TOGS kan worden aangevraagd: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO
 • Korte omschrijving: een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor bedrijven die directe schade ondervinden van de coronabeperkende overheidsmaatregelen, zoals restaurants, sport- en fitnessclubs, beautyprofessionals en non-food bedrijven, om hun vaste lasten te betalen.
 • Belangrijke voorwaarden:
  • De hoofdactiviteit van het bedrijf diende per 15 maart 2020 bij de Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven met een SBI-code zoals vermeld op de lijst van de RVO.
  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers in dienst.
  • In de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 worden een omzetverlies ten minste € 4.000 en vaste lasten van ten minste € 4.000 verwacht.
    

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

 • Looptijd: 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020
 • Aanvraagperiode: eind juni 2020
 • Instantie waar de TVL kan worden aangevraagd: RVO
 • Korte omschrijving: tegemoetkoming in de vaste materiële kosten van MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters die meer dan 30% omzetverlies hebben. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving en bedraagt maximaal € 50.000.
 • Belangrijke voorwaarde: het bedrijf dient een SBI-code te hebben die staat op de lijst van SBI-codes die ook gelden voor de TOGS.
   

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 2

 • Looptijd en aanvraagperiode: 1 juni tot 1 oktober 2020
 • Korte omschrijving: Verlenging van de TOZO 1
 • Instantie waar de TOZO kan worden aangevraagd: eigen gemeente
 • Korte omschrijving: aanvulling van het inkomen van zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) tot aan het sociaal minimum voor levensonderhoud.
 • Nieuwe voorwaarden: partnerinkomenstoets, waardoor alleen huishoudeninkomens onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming.
 • N.B.: Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat voor hun bedrijf geen surseance van betaling is aangevraagd of verkregen.
   

Verlenging belastingmaatregelen

 • Looptijd verlenging belastingmaatregelen: tot 1 oktober 2020
 • Korte omschrijving: getroffen ondernemers kunnen belastinguitstel aanvragen (eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan) alsook is de belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tijdelijk tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
   

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

 • Er zijn tevens verschillende regels met betrekking tot kredietverlening en garanties:
  • Borgstelling KMB-kredieten (BMKB)
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
  • Klein Krediet Corona (KKC)
  • Corona Overbruggingslening (COL)
 • Ook deze regelingen zijn inmiddels verruimd.
   

Meer informatie

Wilt u meer weten over de financiële regelingen die de overheid heeft vastgelegd in verband met corona? Of wilt u dat wij meekijken voor welke financiële regeling uw bedrijf in aanmerking komt?

Neem contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ook bellen naar 020 - 301 55 55 of het contactformulier hieronder gebruiken.
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.