Zijn er uitzonderingen op de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte?

Ja. Als uw werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen kunt u onder omstandigheden de loonbetalingsverplichting opschorten of zelfs staken.

Daarnaast kunt u met de werknemer overeenkomen dat gedurende de eerste twee ziektedagen geen recht op loon bestaat (‘wachtdagen’). Enerzijds kunnen wachtdagen een drempel opwerpen voor werknemers om zich ziek te melden. Anderzijds kan het ook langer ziekteverzuim stimuleren: werknemers blijven langer dan twee dagen ziekgemeld, zodat zij loon ontvangen. Wachtdagen gelden overigens niet bij elke ziekmelding. Wordt uw werknemer binnen vier weken opnieuw ziek? Dan mag u niet nogmaals wachtdagen inhouden: u moet dan vanaf de eerste ziektedag loon betalen.

Als blijkt dat uw werknemer niet meer kan werken, kan uw werknemer vervroegd WIA aanvragen. Als uw werknemer vervroegd WIA (IVA) krijgt, dan mag u de WIA-uitkering van het loon dat u moet doorbetalen aftrekken.