Wat zijn de belangrijkste rechten en bevoegdheden van aandeelhouders?

In ruil voor hun investering in uw bedrijf, krijgen aandeelhouders een aandeel in het bedrijf. Dit aandeel geeft hen een aantal rechten en bevoegdheden.

Rechten aandeelhouders:

  • dividendrecht (recht op uitkering van een deel van de winst van het bedrijf), en
  • stemrecht (tijdens een aandeelhoudersvergadering).

Bevoegdheden aandeelhouders:

  • bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering;
  • indienen van een enquêteverzoek;
  • Benoeming en ontslag bestuurders;
  • vaststellen van de jaarrekening;
  • beslissen over de wijziging van de statuten, en
  • beslissen over het beloningsbeleid voor bestuurders.