Wat voor soort contract kan ik met mijn personeel overeenkomen?

U kunt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (‘vast contract’) met de werknemer aangaan. De einddatum is dan niet vastgelegd.

Werkgevers hebben vaak echter behoefte aan meer flexibiliteit. U kunt ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (‘tijdelijk contract’) met de werknemer overeenkomen. Hierin wordt het moment van eindigen van de overeenkomst van tevoren vastgelegd. Met het bereiken van dit moment eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch.

Ook andere flexibele arbeidsrelaties kunnen aan uw behoefte aan flexibiliteit tegemoetkomen, zoals:

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Kan ik een proeftijd overeenkomen in de arbeidsovereenkomst met mijn werknemer?

  Een proeftijdbeding kan worden overeengekomen onder de volgende drie voorwaarden:

  1. De proeftijd is schriftelijk overeengekomen.
  2. De proeftijd voldoet aan de wettelijke termijnen.
  3. De proeftijd is voor beide partijen even lang.

  De wettelijke termijnen zijn:

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: maximaal twee maanden.
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:
   • van korter dan zes maanden: geen proeftijd toegestaan.
   • tussen de zes maanden en twee jaar: maximaal één maand.
   • van langer dan twee jaar: maximaal twee maanden.
   • zonder vaste einddatum: maximaal één maand.

  Als de drie voorwaarden niet worden nageleefd, is het proeftijdbeding nietig en gelden de ‘gewone’ ontslagregels. Bovendien is het proeftijdbeding nietig als de werknemer al als uitzendkracht of payroller of op basis van een eerder tijdelijk contract voor u heeft gewerkt.

  Tijdens de proeftijd kunnen zowel u als de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. U hoeft geen redelijke grond voor het ontslag te hebben en de preventieve toets bij het UWV of de kantonrechter is niet nodig. Ook hoeft u geen rekening te houden met de opzegtermijn.  • Wanneer gaat het tijdelijke contract van mijn werknemer over in een vast contract?

   Het aantal tijdelijke contracten dat met de werknemer mag worden overeengekomen is niet onbeperkt! Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

   • méér dan drie tijdelijke contracten achter elkaar zijn aangegaan; en/of
   • de totale duur van meerdere tijdelijke contracten een periode van drie jaar overschrijdt.

   Onderbrekingen van minder dan zes maanden tussen opeenvolgende tijdelijke contracten worden hierbij meegeteld. Bij een onderbreking van langer dan zes maanden begint een nieuwe reeks te lopen. Bij cao kan overigens van deze ketenregeling worden afgeweken.