Wat voor soort contract kan ik met mijn personeel overeenkomen?

U kunt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (‘vast contract’) met de werknemer aangaan. De einddatum is dan niet vastgelegd.

Werkgevers hebben vaak echter behoefte aan meer flexibiliteit. U kunt ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (‘tijdelijk contract’) met de werknemer overeenkomen. Hierin wordt het moment van eindigen van de overeenkomst van tevoren vastgelegd. Met het bereiken van dit moment eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch.

Ook andere flexibele arbeidsrelaties kunnen aan uw behoefte aan flexibiliteit tegemoetkomen, zoals: