Kan ik een proeftijd overeenkomen in de arbeidsovereenkomst met mijn werknemer?

Een proeftijdbeding kan worden overeengekomen onder de volgende drie voorwaarden:

 1. De proeftijd is schriftelijk overeengekomen.
 2. De proeftijd voldoet aan de wettelijke termijnen.
 3. De proeftijd is voor beide partijen even lang.

De wettelijke termijnen zijn:

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: maximaal twee maanden.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:
  • van korter dan zes maanden: geen proeftijd toegestaan.
  • tussen de zes maanden en twee jaar: maximaal één maand.
  • van langer dan twee jaar: maximaal twee maanden.
  • zonder vaste einddatum: maximaal één maand.

Als de drie voorwaarden niet worden nageleefd, is het proeftijdbeding nietig en gelden de ‘gewone’ ontslagregels. Bovendien is het proeftijdbeding nietig als de werknemer al als uitzendkracht of payroller of op basis van een eerder tijdelijk contract voor u heeft gewerkt.

Tijdens de proeftijd kunnen zowel u als de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. U hoeft geen redelijke grond voor het ontslag te hebben en de preventieve toets bij het UWV of de kantonrechter is niet nodig. Ook hoeft u geen rekening te houden met de opzegtermijn.


  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.