Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Veranderingen in de Wwft

Publicatiedatum: 28 augustus 2018

Wwft gewijzigd per 25 juli 2018Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De Wwft uit 2008 heeft tot doel te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Eén van belangrijkste maatregelen hiervoor is het cliëntenonderzoek. Vanaf 25 juli 2018 is een nieuwe versie van de Wwft inwerking getreden. De Wwft is op een aantal belangrijke punten aangescherpt.
 

Uitbreiding reikwijdte

De reikwijdte van de herziene Wwft wordt verruimd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal nieuwe instellingen onder de Wwft valt.

De eerste nieuwe groep zijn de ‘grootwaardehandelaren’. Grootwaardehandelaren zijn de personen die in goederen handelen en hiervoor contante betalingen voor ontvangen. De grens lag op € 15.000,- maar is in de herziene Wwft verlaagd naar € 10.000,-. Bovendien vallen niet meer alleen de verkopers van de goederen onder de Wwft, maar ook de kopers. Zeker voor de kunsthandel zal dit zorgen voor een verzwaring van de onderzoeksplicht.

De tweede nieuwe groep instellingen zijn de aanbieders van kansspelen. Naast speelcasino’s vallen nu ook andere kansspelaanbieders onder de Wwft, zoals loterijen en speelautomatenhallen. Indien echter de aard en de omvang van de transacties van een kansspeldienst een laag risico hebben op witwassen of het financieren van terrorisme, kan deze bij ministeriële regeling geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de verplichtingen van de Wwft.
 

Risicobeoordeling

Met de herziene Wwft is het voor instellingen verplicht geworden om een beoordeling van de eigen risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. Hierbij gaat het om het inventariseren en wegen van risico’s die verband houden met bepaalde cliënten, producten, of landen.

Aan de hand van de risicoanalyse kan de instelling beoordelen of er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om deze risico’s te beperken. Indien zich een onacceptabel risico voordoet, moet de instelling de bestaande relatie met die cliënt beëindigen. Een voorbeeld van een onacceptabel risico is een cliënt die anoniem wenst te blijven of valse identiteitsgegevens verstrekt.

De nauwkeurigheid van een risicobeoordeling moet in verhouding staan met de grootte van de instelling. Is de instelling vrij klein en handelt deze bijvoorbeeld alleen nationaal, dan hoeft de risicobeoordeling ook niet al te ingewikkeld en geavanceerd te zijn. In ieder geval dienen instellingen met de door de EU, de Nederlandse staat en de Financial Action Task Force (FATF) geïdentificeerde risico’s rekening te houden bij het opstellen van hun risicobeoordelingen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de verschillende rapporten en richtlijnen van deze organisaties.
 

Het cliëntenonderzoek

De Wwft schrijft voor dat een instelling vóór het aangaan van een zakelijke relatie of het uitvoeren van een transactie een cliëntenonderzoek moet uitvoeren. Het cliëntenonderzoek bestaat voornamelijk uit het identificeren van de cliënt en nagaan of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Verder moet worden nagegaan of de persoon waar een zakelijke relatie mee wordt aangegaan, ook bevoegd is deze relatie aan te gaan.

UBO
Hiernaast moet ook de uiteindelijk belanghebbende (ultimate benificial owner; UBO) van de relatie worden geïdentificeerd. Deze identificatieplicht speelt een rol wanneer een zakelijke relatie wordt aangegaan met een rechtspersoon. De instelling moet weten welke natuurlijke persoon uiteindelijk achter deze rechtspersoon zit.

In de herziene Wwft wordt een definitie van een UBO gegeven: een persoon die het uiteindelijk eigendom of de uiteindelijke zeggenschap heeft in een cliënt. Ook worden in de Wwft gevallen genoemd waarbij personen in ieder geval als een UBO dienen te worden aangemerkt, zoals de natuurlijke persoon die voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot een B.V. of N.V. Indien geen UBO kan worden achterhaald, kan een ‘Pseudo-UBO’ worden genoteerd. Een Pseudo-UBO is een persoon behorend tot het hoger leidinggevend personeel (bijvoorbeeld een bestuurder).

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
In de herziene Wwft worden geen gevallen meer genoemd waarbij met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan. U zult zelf op grond van de risicobeoordeling moeten kijken of sprake is van een bewezen laag risico, in welk geval kan worden volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Geen cliëntenonderzoek doen is niet meer toegestaan.

Verscherpt cliëntenonderzoek
Een verscherpt cliëntenonderzoek moet worden verricht indien een zakelijke relatie of transactie een hoger risico vertegenwoordigt. Zo moet bij transacties met crypto’s altijd een verscherpt cliëntenonderzoek worden uitgevoerd, omdat deze een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengen. Ook dient een verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden indien de cliënt – of de UBO van de cliënt – gevestigd is in een staat die door de Europese Commissie is aangewezen als een hoogrisicostaat, zoals Syrië.

Voorts dient een verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden indien de cliënt – of de UBO van de cliënt - een ‘Politically-Exposed Person’ (PEP) is. Hieronder vallen niet alleen beroepspolitici, maar bijvoorbeeld ook een lid van het bestuur van een politieke partij of een lid van een rekenkamer van een centrale bank. Dit verscherpt onderzoek is nu ook van toepassing op binnenlandse PEPs.

Het is niet meer verplicht om een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren met als enige reden dat een cliënt niet fysiek aanwezig kan zijn voor verificatie van diens identiteit. Deze identificatie mag nu door middel van innovatieve technieken ook op afstand worden gedaan.
 

Ons advies

  • Doe bij transacties van meer dan EUR 10.000 in contanten altijd een (verscherpt) cliëntenonderzoek, ongeacht of u koper of verkoper bent.
  • Stel een verantwoordelijke voor de naleving van de Wwft aan. Dit moet één van de personen zijn die het dagelijks beleid van de instelling bepaalt.
  • Raadpleeg voor het opstellen van een risicobeoordeling de Europese en nationale rapporten en richtlijnen, evenals die van de FATF.
  • Verwerk de wijzigingen in de Wwft in de standaardprotocollen voor het sluiten van contracten en de afwikkeling van financiële transacties.
     

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Wwft en wat dit voor uw onderneming betekent? Wilt u weten of u de Wwft voldoende naleeft? Of wilt u dat wij een risicobeoordeling voor uw bedrijf opstellen? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.