Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


September 2014 NIEUWSFLITS: Voorkom schade bij het afbreken van onderhandelingen. Gebruik de Letter of Intent. [Contracten]

Publicatiedatum: 3 september 2014

Download nieuwsflits (PDF)

Na een jaar met lange besprekingen waarin u veel geïnvesteerd hebt, breekt de tegenpartij de onderhandelingen af. U bent niet alleen de tijd, maar ook het geld kwijt. Bovendien kan de tegenpartij nu met uw goede ideeën aan de haal gaan. Is dit te voorkomen?

Afbreken van onderhandelingen
Wanneer u schade lijdt of winst derft doordat uw tegenpartij onderhandelingen afbreekt, kan deze daarvoor aansprakelijk zijn (Zie onze nieuwsflitsen Aansprakelijkheid bij het afbreken van contractsonderhandelingen en Contract en crisis: afbreken van onderhandelingen geoorloofd?). In dat geval kunt u in Nederland schadevergoeding vorderen bij de rechter. Andere landen kennen deze zogenoemde precontractuele aansprakelijkheid niet. De rechter zal kijken of de onderhandelingen al zo ver gevorderd waren dat u er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de overeenkomst tot stand zou komen. In dat geval is de tegenpartij schadeplichtig. Vervolgens zal de rechter moeten bepalen hoe hoog de schade is die voor vergoeding in aanmerking komt.

In de praktijk biedt dit maar weinig concrete houvast in welke gevallen de afbrekende partij inderdaad schadevergoeding zal moeten betalen en hoe hoog deze zal zijn. Net zoals bij het aangaan van een huwelijk is het daarom vaak beter om vooraf – als de verstandhouding tussen partijen goed is – afspraken te maken, dan rollend over straat te gaan als de onderhandelingen zijn stukgelopen. Dat kan in de vorm van een Letter of Intent (hierna: “LOI”).

Letter of Intent
In een LOI spreken de partijen de intentie uit om samen een bepaald doel te bereiken, vaak het sluiten van een overeenkomst. De LOI kent vele gedaantes en namen zoals “Intentieverklaring”, “Voorovereenkomst”, “Memorandum of Agreement/Understanding” of “Principles of Cooperation”. Partijen kunnen ter reglementering van hun onderhandelingen tal van zaken in een LOI opnemen. Een aantal belangrijke praktische punten zijn:

Exclusiviteit
Partijen kunnen elkaar exclusiviteit verlenen ten aanzien van de onderhandelingen. De deelnemer aan de onderhandelingen is er immers niet bij gebaat als er buiten zijn medeweten om onderhandelingen plaatsvinden met een derde, en de ander uiteindelijk met deze derde contracteert.

Verplichting tot onderhandelen
Voorts is het mogelijk dat afgesproken wordt dat de ene partij aan de andere partij een boete (“break fee”) moet betalen in het geval het gewenste (eind)resultaat niet wordt bereikt. Met een break fee kan worden bereikt dat partijen worden geprikkeld om het doel te bereiken (commitment).

Verdeling van de kosten
In de LOI kunnen partijen ook regelen op welke wijzen de kosten in het voortraject (waaronder die van juridische adviseurs) zullen worden verdeeld. Lopen de onderhandelingen stuk, dan is het duidelijk welke kosten voor wiens rekening komen.

Geheimhouding
Partijen kunnen afspraken maken over de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens. De effectiviteit van een geheimhoudingsbeding kan worden bewerkstelligd door een hoge boete op de overtreding te stellen. De boete kan door een rechter wel worden gematigd, zoals het gerechtshof ’s-Hertogenbosch recent deed, omdat het een boete van EUR 100.000,- “buitensporig en onaanvaardbaar” achtte.

Tot slot
De Letter of Intent biedt de ondernemer een instrument om de onderhandelingen in een vroegtijdig stadium in te kaderen, te structureren en de kosten ervan te begroten. De gevolgen van het (voortijdig) afbreken van de onderhandelingen kunnen worden gekwantificeerd en beboet. Door een LOI aan te gaan kan worden bereikt dat partijen – in een later stadium – niet voor onaangename verassingen komen te staan.

Meer informatie
De specialisten contractenrecht van Russell Advocaten adviseren u graag over het nut van een Letter of Intent en kunnen u helpen met het opstellen van een sluitende LOI zodat u echt vastlegt wat de omvang van schade en aansprakelijkheid bij het afbreken van onderhandelingen zullen zijn. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen over contracten en onderhandelingen, dan kunt u contact opnemen met mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.