Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Opzeggen van een duurovereenkomst

Publicatiedatum: 28 maart 2019

Beëindigen contract zonder opzegregelingDuurovereenkomsten voor onbepaalde tijd bevatten lang niet altijd een opzegregeling. Is het dan wel mogelijk om de overeenkomst te beëindigen?

Duurovereenkomsten kenmerken zich doordat de werking ervan zich uitstrekt over langere tijd. Een duurovereenkomst verplicht niet tot een eenmalige prestatie, maar juist tot opeenvolgende of voortdurende prestaties. In de meeste duurovereenkomsten zullen partijen hebben voorzien in een opzegregeling. Als partijen niets hebben afgesproken over een opzegregeling, kan een wettelijke regeling van toepassing zijn, zoals voor huur- of agentuurovereenkomsten geldt. Daarnaast kunnen duurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde tijd. Deze overeenkomsten eindigen in principe op de afgesproken datum. Maar hoe zit het als de overeenkomst geen einddatum en geen opzeggingsregeling bevat en er ook niet kan worden teruggevallen op een wettelijke regeling?

Of een duurovereenkomst zonder opzegregeling toch kan worden beëindigd hangt af van de vraag of het redelijk is om op te zeggen in de gegeven situatie. Daarbij spelen verschillende factoren een rol.
 

Opzeggen zonder opzegregeling

In het merendeel van de gevallen waarin zowel de wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling omtrent de opzegging, kan wél opgezegd worden. Wel is het zo dat naarmate het belang van de opgezegde partij bij het voortduren van de overeenkomst groter is, daar meer tegenover dient te staan aan de zijde van de opzeggende partij.
 

Compensatie voor opzegging

Wat de opzeggende partij dient aan te bieden is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat:

  • sprake moet zijn van een zwaarwegende grond om de overeenkomst op te zeggen en/of,
  • de opzeggende partij een bepaalde opzegtermijn in acht moet nemen en/of,
  • een financiële compensatie of schadevergoeding betaald moet worden.

Zwaarwegende grond
Hoewel opzeggen in beginsel mogelijk is (al dan niet met een opzegtermijn en/of financiële compensatie), eisen de omstandigheden soms dat ook sprake moet zijn van een zwaarwegende grond. Dit kan het geval zijn als de opgezegde partij financiële schade lijdt, bijvoorbeeld doordat het niet mogelijk is om specifieke of recent gedane investeringen terug te verdienen.

Zwaarwegende gronden voor de opzeggende partij kunnen onder andere zijn: beleidswijzigingen, wanprestatie van de opgezegde partij of omstandigheden van buitenaf zoals bijvoorbeeld een handelsverbod. In deze gevallen kan de duurovereenkomst worden opgezegd, ook al heeft dit soms verstrekkende nadelige gevolgen voor de opgezegde partij. Zo kan wanprestatie, zoals het tegen de afspraak in verkopen van concurrerende producten, zelfs reden zijn om de overeenkomst zonder opzegtermijn en vergoeding op te zeggen.

Opzegtermijn
Wanneer één partij veel heeft geïnvesteerd in de contractuele relatie kan het onredelijk zijn van de wederpartij om plots de overeenkomst te beëindigen. De duur van de overeenkomst speelt bij de bepaling van het opzegtermijn een rol. Een lange handelsrelatie mag niet zomaar beëindigd worden, maar kan ook betekenen dat de opgezegde partij voldoende tijd heeft gehad om zijn investeringen terug te verdienen.

Ook kan een opzegtermijn redelijk zijn indien er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie waarbij de opzeggende partij een grote of de enige handelspartner is van de ander. Een opzegtermijn geeft de andere partij zo de tijd om een nieuwe bron van inkomsten te zoeken. Als er daarentegen geen sprake is van een afhankelijke relatie, kan dat een indicatie zijn dat geen (lange) opzegtermijn is vereist.

Financiële compensatie of schadevergoeding
Het betalen van een financiële compensatie of schadevergoeding gebeurt meestal indien de overeenkomst wel op een geldige manier is opgezegd, maar bijvoorbeeld de opzegtermijn onvoldoende de belangen van de opgezegde partij compenseert. Omdat de duurovereenkomst in principe opzegbaar is, zal bij een reeds beëindigde overeenkomst eerder worden gekozen voor schadevergoeding dan voor verlenging van de opzegtermijn.
 

Ons advies

  • Houd rekening met het in acht nemen van een opzegtermijn of laat onderzoeken of dat in uw geval wel nodig is, bijvoorbeeld omdat u een zwaarwegende grond heeft om de overeenkomst per direct op te zeggen.
  • Bepaal wat uw financiële belangen zijn indien u te maken heeft met een opzeggende partij.
     

Meer informatie?

Wilt u advies over het beëindigen van uw overeenkomst? Wilt u meer weten over (duur)overeenkomsten? Neem dan contact op met ons:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.