Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Ondernemingsraad: Aandachtspunten voor een OR-reglement

Publicatiedatum: 15 mei 2017

wat moet er in het reglement van de ondernemingsraad staan?Iedere ondernemingsraad (OR) moet een reglement opstellen. Wat moet daar allemaal in worden geregeld? Wie is bevoegd het OR-reglement vast te stellen, aan te vullen en te wijzigen? En is de ondernemer ook gebonden aan het reglement?
 

Inhoud OR-reglement

In het OR-reglement wordt de werkwijze van de OR geregeld. De OR bepaalt zelf wat er in het reglement wordt opgenomen. Wel dienen de bepalingen betrekking hebben op de uitoefening van de taak van de OR op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een aantal onderwerpen moet in ieder geval aan bod komen:

 • Gevallen waarin de OR moet vergaderen en wijze van bijeenroeping
 • Minimaal aantal aanwezige leden voor een vergadering
 • Uitoefening van het stemrecht in vergaderingen
 • Opmaken en bekendmaken van de agenda, verslagen van vergaderingen en het jaarverslag
 • Hoe in een secretariaat wordt voorzien en taken van de secretaris
 • Kandidaatstelling OR-verkiezingen
 • Inrichting OR-verkiezingen
 • Vervulling van tussentijdse vacatures.

Andere onderwerpen die in het OR-reglement geregeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Wie bij de overlegvergaderingen aanwezig mogen zijn
 • De wijze waarop de achterban betrokken wordt
 • Een afwijkend aantal OR-leden
 • Een afwijkende zittingstermijn
 • De instelling van kiesgroepen.
   

Vaststellen, aanvullen en wijzigen

De OR is zelfstandig bevoegd om een OR-reglement vast te stellen, aan te vullen en te wijzigen. Wel moet de OR de ondernemer voorafgaand aan de vaststelling, aanvulling of wijziging in de gelegenheid stellen zijn standpunt kenbaar te maken. De ondernemer of een belanghebbende kan alleen vragen om schrapping of wijziging van een bepaling in het OR-reglement als deze in strijd is met de wet. De OR is verplicht om de ondernemer een exemplaar van het reglement te geven, ook bij wijzigingen en aanvullingen.
 

Binding ondernemer

Het OR-reglement bindt alleen de OR. De ondernemer is niet gebonden aan het OR-reglement en is daardoor bijvoorbeeld niet verplicht om andere werknemers dan de OR-leden in staat te stellen onder werktijd de vergadering bij te wonen indien het reglement bepaalt dat zij dit mogen of moeten. Als de OR de ondernemer wil binden aan bepaalde afspraken, kunnen deze afspraken worden opgenomen in een ondernemingsovereenkomst.
 

Contact

Heeft u vragen over de inhoud van een OR-reglement? Wilt u een OR-reglement of ondernemingsovereenkomst opstellen? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.