Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Hoe ver reiken de bevoegdheden van de ondernemingsraad?

Publicatiedatum 28 september 2023

Een ondernemingsraad heeft verschillende bevoegdheden. Met zijn bevoegdheden kan de ondernemingsraad veel invloed uitoefenen op besluiten van het bedrijf. Aan welke bevoegdheden kan worden gedacht en hoe ver reiken deze bevoegdheden?

works-councils - social media

Adviesrecht en instemmingsrecht

Het adviesrecht en instemmingsrecht zijn de meest bekende en meest belangrijke bevoegdheden van de OR.

 • Het adviesrecht houdt in dat de ondernemer de OR om advies moet vragen met betrekking tot voorgenomen belangrijke besluiten van de ondernemer zoals een reorganisatie, het afsluiten van een aanzienlijke lening, overdacht van (een deel van) de aandelen van het bedrijf of benoeming en ontslag van een bestuurder. Als geen advies wordt gevraagd, kan de OR naar de Ondernemingskamer gaan en daarmee bijvoorbeeld een reorganisatie of overname van het bedrijf tegenhouden! Tijd dus om de OR serieus te nemen. Hoe je als OR serieus kan worden genomen, is te lezen in een eerdere blog.
 • Het instemmingsrecht houdt in dat de ondernemer de OR om instemming moet vragen indien hij voornemens is bepaalde regelingen vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. Hierbij kan worden gedacht aan een privacyregeling, een pensioenregeling of een arbeidstijdenregeling. Indien de OR niet om instemming wordt gevraagd, kan hij de nietigheid van het besluit inroepen. Hiermee kan de uitvoering van het besluit dus geheel worden voorkomen!

Andere rechten

De OR heeft ook andere rechten, zoals bijvoorbeeld het recht van initiatief. Het is niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor de ondernemingsraad van belang dat nadelige gevolgen voor het personeel en de continuïteit van de onderneming zoveel mogelijk worden beperkt. Indien er bijvoorbeeld geen beleid is om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen of er geen klachtenregeling is, dan kan de ondernemingsraad gebruikmaken van haar recht van initiatief en ervoor zorgen dat bepaalde regels/beleid wordt opgesteld door de ondernemer. De OR kan dus het beleid van de ondernemer beïnvloeden!

Een ander recht dat de OR heeft, is het recht om de rechter te verzoeken om een deskundige aan te stellen die orde op zaken moet stellen in een bedrijf. Een voorbeeld van een OR die van de laatst genoemde bevoegdheid gebruikmaakte, is de ondernemingsraad van de Big Bazar. Deze OR voorkwam tijdelijk een faillissement van het bedrijf door een verzoek bij de rechtbank in te dienen.

Conclusie

De OR kan met zijn bevoegdheden dus het beleid van het bestuur actief toetsen, proberen te beïnvloeden en zo de belangen van de werknemers en de onderneming behartigen. Onderschat als OR niet de reikwijdte van jouw bevoegdheden en onderschat als ondernemer niet de invloed die een OR kan hebben. De OR doet er echt toe en moet (dus) serieus worden genomen.

Advocaat ondernemingsraad

Heeft u vragen over bevoegdheden van de OR? Of vragen over welke (strategische) opties in een bepaalde zaak mogelijk zijn voor de ondernemingsraad of voor de ondernemer? Of wilt u graag een op maat gemaakte juridische cursus op het gebied van het medezeggenschapsrecht volgen waarin ook praktische tips worden gedeeld voor de dagelijkse praktijk? Neem dan contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer

  Ondernemingsraad: een advies handen en voeten geven

  De ondernemingsraad heeft een adviesrecht bij voorgenomen besluiten ten aanzien van bepaalde bedrijfseconomische en -organisatorische aangelegenheden. Maar hoe ziet een goed advies eruit? En aan welke eisen dient een advies te voldoen?

  Lees meer

  Meedenken en meepraten: het initiatiefrecht van de ondernemingsraad

  De besluitvorming binnen een onderneming kan op verschillende manieren door de ondernemingsraad worden beïnvloed. De bekende weg is door middel van het advies- en/of instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Maar hoe kan de ondernemingsraad middels zijn initiatiefrecht de besluitvorming beïnvloeden?

  Lees meer

  Nieuwe Corporate Governance Code

  De nieuwe Corporate Governance Code is sinds 1 januari 2023 van kracht. De wijzigingen betreffen vooral het ethische en maatschappelijke kader waarbinnen beursgenoteerde bedrijven moeten opereren. Wat zijn de nieuwe normen voor goed ondernemerschap?

  Lees meer

  Juridische Top 2022

  Wat was het belangrijkste en meest interessante juridische nieuws van 2022? Bekijk onze top 10 van berichten uit 2022.

  Lees meer

  De ondernemingsraad in gesprek met de ondernemer

  De ondernemer en de ondernemingsraad moeten tenminste twee maal per jaar met elkaar overleggen. Hoe kan de ondernemingsraad zorgen voor een effectief overleg?

  Lees meer