Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Contracten: Wat als uw klant niet betaalt?

Publicatiedatum: 24 november 2020

Contracten: Wat als uw klant niet betaalt? | Russell Advocaten Amsterdam

   English version

Bijna alle ondernemingen krijgen er vroeg of laat mee te maken: een klant die niet betaalt. Welke stappen kunt u nemen ter incassering van een vordering?
 

Stap 1: Contact opnemen met de klant

Allereerst is het handig om één of meerdere betalingsherinneringen naar de schuldenaar sturen. Het kan zomaar zijn dat de factuur is vergeten of niet is aangekomen.

Als de klant aangeeft de vordering niet in één keer te kunnen voldoen, kunt u een betalingsregeling treffen, waarbij wordt afgesproken dat de schuld in termijnen zal worden afgelost.
 

Stap 2: Versturen sommatiebrief

Als ondanks de herinneringen nog steeds niet wordt betaald, dient een sommatiebrief te worden verstuurd. In deze brief wordt de debiteur dringend verzocht om het bedrag (inclusief rente), binnen 15 dagen na ontvangst van de brief, alsnog te betalen. Daarnaast wordt aangegeven dat, als niet aan het betalingsverzoek wordt voldaan, ook de (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht. Het is verstandig om de brief zowel normaal als aangetekend te versturen, zodat u zeker weet dat de brief is ontvangen en u dit ook kunt bewijzen.

Indien na 15 dagen nog niet is betaald, is het aan te raden om een tweede sommatiebrief te sturen. Hierin wordt vermeld dat de klant zal worden gedagvaard als directe betaling uitblijft, en dat ook de proceskosten voor rekening van de schuldenaar zullen komen.
 

Stap 3: Recht van reclame, retentierecht, opschorting

Om druk uit te oefenen op de klant, kunt u onder bepaalde voorwaarden een aantal rechten inroepen, namelijk het:

  • Recht van reclame
  • Retentierecht
  • Opschortingsrecht

Als u goederen verkoopt, kunt u de aan de debiteur verkochte goederen terugvorderen met een beroep op het recht van reclame. Bij het retentierecht houdt u een goed van de klant onder u, totdat de factuur is betaald. Als u zelf een verplichting heeft richting uw klant, kunt u deze verplichting opschorten totdat de rekening is betaald.
 

Stap 4: Faillissement aanvragen

Om de schuldenaar tot betaling te bewegen, kunt u ook zijn faillissement aanvragen (of aankondigen dat u dit gaat doen). De schuldenaar zal er over het algemeen alles aan willen doen om een faillissement te voorkomen en zal zich daarom genoodzaakt voelen te betalen. Voor een faillissementsaanvraag is nodig dat ook een andere schuldeiser een vordering heeft.
 

Stap 5: Naar de rechter

Wanneer de klant alsnog niet betaalt, kunt u naar de rechter stappen. Hiervoor geldt een aantal stappen:

Conservatoir beslag
Bij conservatoir beslag wordt beslag gelegd op vermogen of goederen van de schuldenaar. Hiermee voorkomt u dat de schuldenaar tijdens een gerechtelijke procedure zijn vermogen wegsluist, waardoor er niks overblijft voor de betaling van uw vordering. U kunt ook meteen een bodemprocedure starten, maar dan loopt u dus het risico dat u ondanks een positief vonnis met lege handen achterblijft.

Daarnaast kan conservatoir beslag worden gebruikt als een middel om de klant alsnog tot betaling te bewegen. Hij kan namelijk niet bij het vermogen/bezit waarop beslag is gelegd, en zal zo snel mogelijk daarover weer de beschikking willen hebben.

Beslag kan bijvoorbeeld worden gelegd op inventaris en bankrekeningen, maar ook op loon of uitkeringen.

Starten bodemprocedure
Na het leggen van conservatoir beslag moet u binnen een door de rechter te bepalen termijn (meestal binnen 14 dagen) een bodemprocedure starten. Dit doet u door de debiteur te dagvaarden. Indien de rechter de vordering toewijst in de bodemprocedure, dan kan het conservatoir beslag overgaan in executoriaal beslag.

Executoriaal beslag
Met een toewijzend vonnis kan de deurwaarder beslag leggen op het vermogen of de goederen van de schuldenaar. Met de opbrengst - eventueel na executie van de inbeslaggenomen goederen - kan uw vordering (gedeeltelijk) worden voldaan.
 

Wat kunnen wij voor u doen?

Voor alle incassoaangelegenheden kunt u terecht bij Russell Advocaten. Graag helpen wij u te beoordelen hoe uw schuldenaar het beste tot betaling kan worden bewogen. Vervolgens kunnen wij het bij uw situatie passende incassotraject in gang zetten en dit in goede banen leiden. Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.