Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Ynze Kliphuis
mr. Ynze Kliphuis
advocaat

Ynze Kliphuis staat winkelketens, makelaars, bedrijven en particulieren bij in kwesties over vastgoed en (ver)huur en in geschillen met overheden over bestemmingsplannen, bouwprojecten en vergunningen. Ynze werkt sinds 2007 bij Russell.
 

@: ynze.kliphuis@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Geen huurovereenkomst, toch huurbescherming!?

Publicatiedatum: 15 maart 2018

Kun je huurder zijn zonder een huurcontract gesloten te hebben?De huurder van woon- of winkelruimte geniet huurbescherming. Regelmatig wordt ook huurbescherming ingeroepen door partijen die géén huurovereenkomst hebben gesloten. Kan dat?
 

Huurovereenkomst of niet

Huurders hebben huurbescherming op grond van het huurrecht of op grond van een huurovereenkomst. Soms sluiten bedrijven of particulieren overeenkomsten die ook recht geven op het gebruik van andermans eigendom, maar ruimer opzegbaar zijn of lijken dan huurovereenkomsten. Denk dan aan bijvoorbeeld een bruikleen-, gebruiks-, of exploitatieovereenkomst. Ook kan het zijn dat een gemengde overeenkomst wordt gesloten die zowel een huurovereenkomst is als een ander type overeenkomst. De vraag is dan of de huurbescherming van toepassing is of de opzeggingsregeling van de andere overeenkomst.
 

Bruikleen of huur

De naam van de overeenkomst is niet beslissend voor de vraag of huurbescherming van toepassing is, zo werd recentelijk weer bevestigd door een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. De bekende kunstenaar Rob Scholte heeft in 2008 een bruikleenovereenkomst gesloten met de gemeente Den Helder. Volgens die overeenkomst heeft Scholte het voormalige postkantoor in Den Helder in gebruik gekregen. In ruil daarvoor diende Scholte jaarlijks minimaal 3 exposities in Den Helder (niet noodzakelijk in het pand) te organiseren.

De gemeente Den Helder dacht met de bruikleenovereenkomst twee vliegen in één klap te slaan: het pand bleef in gebruik totdat het gesloopt zou worden om plaats te maken voor het nieuwe gemeentehuis en de stad kreeg er een nieuwe publiekstrekker bij. Scholte maakte van het postkantoor een museum, het Rob Scholte Museum, met daarin ook werk van andere kunstenaars, en woonde met zijn gezin in het pand.

Uiteindelijk gingen de bouwplannen voor het stadhuis niet door. De gemeente besloot om het pand te verkopen en zegde de bruikleenovereenkomst met Scholte op. De rechter oordeelde in kort geding echter dat waarschijnlijk sprake is van een huurovereenkomst, omdat Scholte door het organiseren van exposities een tegenprestatie leverde voor het gebruik van het gehuurde. Het bestaan van een huurovereenkomst kan echter niet in een kortgedingprocedure worden vastgesteld. Omdat Scholte waarschijnlijk recht heeft op huurbescherming wordt de ontruiming afgewezen.

Het Hof Amsterdam was het niet eens met de rechtbank. Het twijfelde of sprake was van een huurovereenkomst in plaats van een overeenkomst voor tijdelijk gebruik. Belangrijker was echter volgens het Hof dat Scholte niet aan zijn verplichtingen had voldaan. Hij diende namelijk niet alleen exposities te organiseren, maar ook een vast bedrag te betalen voor het gebruik van de museumruimte en voor gas, water en elektra. Dat had hij al ruim twee jaar niet gedaan. Zelfs als sprake zou zijn van een huurovereenkomst, was dit voldoende grond voor de gemeente Den Helder om de overeenkomst te ontbinden. Scholte dient het pand te ontruimen.
 

Huurovereenkomst en overeenkomst van opdracht

Geen huurovereenkomst, toch huurbescherming!?Een cateringbedrijf deed ook een beroep op huurbescherming (voortzetting van het restaurant) toen de Staat de catering beëindigde. Het cateringbedrijf had een overeenkomst gesloten met de Staat voor het verzorgen van catering bij besloten bijeenkomsten in kasteel Groeneveld in Baarn, gecombineerd met het recht van gebruik van ruimten voor een publieksrestaurant.

De Hoge Raad oordeelde dat de overeenkomst een gemengde overeenkomst was, die voldeed aan de voorwaarden van zowel een huurovereenkomst als een opdrachtovereenkomst. In dit geval botsten de op elk van beide soorten overeenkomsten toepasselijke regels voor beëindiging, zodat moest worden bepaald welke bepalingen in dit concrete geval voorrang hebben. Het verlenen van cateringdiensten stond zodanig centraal en overheerste dat de regels voor opzegging van de overeenkomst van opdracht dienden te worden toegepast. Anders dan Scholte, had de cateraar geen recht op huurbescherming.

Beide voorbeelden tonen aan dat een zorgvuldige formulering van (huur)overeenkomsten van belang is om huurbescherming uit te sluiten of juist van toepassing te laten zijn.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over recht op huurbescherming of andere vormen van gemengde (huur)overeenkomsten? Of heeft u andere vragen over huur en vastgoed? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.