Valt een webshop onder de huurbescherming voor winkelruimte?

Dat hangt ervan af of klanten van de webshop bestellingen kunnen ophalen in het gehuurde. Is dat het geval, dan geldt in beginsel dezelfde, uitgebreide huurbescherming als voor gewone winkelruimte voor detailhandel, horeca en afhaal- of besteldiensten, waar klanten rechtstreeks producten of diensten kunnen afnemen. Bijvoorbeeld: de verhuurder kan alleen opzeggen met een wettelijke opzeggingsgrond en die opzegging vereist instemming van de huurder of de rechter.

Is de webshop vooral een showroom waar producten kunnen worden uitgeprobeerd die na bestelling worden thuisgestuurd, dan geldt die uitgebreide huurbescherming in beginsel niet. De huurder kan slechts een beroep doen op ontruimingsbescherming.

Bij een combinatie van beide soorten gebruik, bepaalt het overheersende gebruik de mate van huurbescherming. Een pedicure die behandelingen uitvoerde in het gehuurde en daarnaast ook verzorgingsproducten die ze via haar webshop had verkocht, liet afhalen in de zaak, viel volgens de rechter bijvoorbeeld niet onder de uitgebreide huurbescherming die wel geldt voor gewone winkelruimte.