Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Aansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk: hoe zit het?

Publicatiedatum: 3 januari 2018

Vrijwilligersorganisaties kunnen aansprakelijk zijn wanneer vrijwilligers een ongeluk hebbenEen vrijwilliger is geen werknemer. Maar wat als er ongelukken gebeuren tijdens de werkzaamheden? Is de organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is dan aansprakelijk of niet?

In een recente zaak ging het om een vrijwilliger die lid is van een klusgroep van een parochie en in dat verband verlichting moest plaatsen op het dak van een kerk. Tijdens het plaatsen van de verlichting is hij van het dak gevallen, wat onder andere een dwarslaesie tot gevolg had. Moet de parochie opdraaien voor de schade?
 

Werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht

Een werkgever is op basis van zijn wettelijke zorgplicht aansprakelijk bij bedrijfsongevallen. De werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Hij moet maatregelen treffen om te zorgen dat zijn werknemers geen schade lijden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Gebeuren er ongelukken op het werk, dan is de werkgever in principe verantwoordelijk. De werkgever moet dan de schade vergoeden, tenzij de werknemer met opzet of bewust roekeloos handelt.
 

Zorgplicht ook voor niet-werknemers

Deze bescherming geldt ook voor personen die zich in een vergelijkbare positie bevinden als een werknemer. Dit is het geval wanneer een persoon buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, maar wel voor de zorg van zijn veiligheid mede afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld een zzp’er. Er moet gekeken worden of de ‘werkgever’ invloed heeft op de werkomstandigheden en de veiligheidsrisico’s die daarbij horen.

Geldt deze zorgplicht ook voor vrijwilligers? In deze zaak ging het om een vrijwilliger die lid was van de klusgroep van een parochie. De parochie had naast vrijwilligers ook gewone werknemers in dienst. De parochie had de verlichting op het dak in principe ook kunnen laten plaatsen door één van zijn werknemers. Nu zal de pastoor of de kapelaan niet snel het dak op worden gestuurd, maar een handige koster had de klus ook kunnen klaren. De vrijwilliger bevindt zich daarom in een vergelijkbare positie als een werknemer en is afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die de parochie treft. Nu de vrijwilliger betrokken raakt bij een ongeval, heeft hij recht op dezelfde bescherming als de gewone werknemer. Dit betekent dat de ‘werkgever’ aansprakelijk is voor de schade die de vrijwilliger lijdt.
 

Wat betekent dit voor u?

Organisaties hebben een zorgplicht voor alle personen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van hun organisatie. U bent dus verplicht te zorgen dat ook uw vrijwilligers veilig kunnen werken en u dient de daarvoor nodige maatregelen te treffen. Houd verder bij het sluiten van een verzekering rekening met de noodzakelijke dekking van de schade die voor de vrijwilligers kan ontstaan. U wilt immers niet dat uw vrijwilligers de dupe worden van hun kosteloze inzet voor uw organisatie. Indien u onverhoopt toch te maken krijgt met aansprakelijkheid wegens het schenden van de zorgplicht, beschikken onze specialisten over ruime ervaring en staan u graag bij. Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.