Welke verplichtingen heeft een werknemer tijdens ziekte?

Uw werknemer moet zich actief inspannen voor zijn herstel en re-integratie. Belangrijke re-integratieverplichtingen van de werknemer zijn:

  • naleven van uw redelijke, schriftelijke controlevoorschriften. U heeft immers informatie nodig om vast te stellen of de werknemer recht heeft op loon;
  • opvolgen van redelijke voorstellen en meewerken aan maatregelen van u of de bedrijfsarts;
  • meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak; en
  • accepteren van passend werk.