Wat is het verschil tussen distributie en agentuur?

De distributieovereenkomst en agentuurovereenkomst worden vaak door elkaar gehaald. Logisch, er zijn veel overeenkomsten. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen tussen distributie en agentuur:

 • De agent handelt in naam en voor rekening en risico van de leverancier of producent (de principaal), terwijl de distributeur wordt gezien als een zelfstandig ondernemer, die optreedt in eigen naam en voor eigen rekening en risico.
 • Bij de beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft de agent meestal recht op een wettelijke klantenvergoeding (goodwill-vergoeding). De distributeur heeft dit recht niet.
 • De agentuurovereenkomst is wettelijk geregeld waardoor de agent enige bescherming geniet, terwijl de distributieovereenkomst een onbenoemde overeenkomst is. Dit maakt dat partijen bij een distributieovereenkomst vrij zijn om de afspraken te maken die zij willen en dat vooral ook moeten doen, aangezien er anders niets geregeld is.
 • De opzegtermijn bij een distributieovereenkomst is in de regel een stuk langer dan de wettelijke opzeggingstermijn bij een agentuurovereenkomst.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Heeft de agent recht op een klantenvergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst?

  Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de agent in principe recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwill vergoeding genoemd). Dit is een vergoeding voor het geval de inspanningen van de agent tijdens de looptijd van de overeenkomst hebben geleid tot een uitbreiding van het klantenbestand van de principaal en deze uitbreiding de principaal na de beëindiging van de overeenkomst naar verwachting nog aanzienlijke voordelen zal opleveren.

  De principaal is echter geen klantvergoeding aan de agent verschuldigd indien:

  • van de door de agent aangebrachte klanten in redelijkheid geen nieuwe transacties te verwachten zijn;
  • de agent zelf de overeenkomst beëindigt;
  • de agent de overeenkomst overdraagt aan een derde.