Wanneer gaat het tijdelijke contract van mijn werknemer over in een vast contract?

Het aantal tijdelijke contracten dat met de werknemer mag worden overeengekomen is niet onbeperkt! Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

  • méér dan drie tijdelijke contracten achter elkaar zijn aangegaan; en/of
  • de totale duur van meerdere tijdelijke contracten een periode van drie jaar overschrijdt.

Onderbrekingen van minder dan zes maanden tussen opeenvolgende tijdelijke contracten worden hierbij meegeteld. Bij een onderbreking van langer dan zes maanden begint een nieuwe reeks te lopen. Bij cao kan overigens van deze ketenregeling worden afgeweken.