Mijn werknemer meldt zich ziek. Wat moet ik doen?

Met het stappenplan kunt u precies zien welke stappen u op welk moment moet nemen nadat uw werknemer zich ziek heeft gemeld. In het kort moet u de volgende stappen doorlopen:

  • Dag 1: ziekmelding door werknemer;
  • Week 6: probleemanalyse;
  • Week 8: plan van aanpak;
  • Week 42: 42e-weeksmelding;
  • Week 52: eerstejaarsevaluatie;
  • Week 88: WIA-aanvraag;
  • Week 91: eindevaluatie;
  • Week 93: re-integratieverslag inleveren.

Ook moet u minstens eens per zes weken een voortgangsgesprek met uw werknemer voeren over de ontwikkelingen in het re-integratietraject.