Kan ik mijn franchisegever aansprakelijk stellen voor het verstrekken van onjuiste omzet- en winstprognoses?

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

Als de franchisegever het onderzoek naar en de rapportage over de prognoses heeft uitbesteed aan een derde, geldt dat de franchisegever mag vertrouwen op de juistheid van de gegevens zoals verstrekt door die derde. Hij zal dan dus in principe niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Heeft de agent recht op een klantenvergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst?

  Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de agent in principe recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwill vergoeding genoemd). Dit is een vergoeding voor het geval de inspanningen van de agent tijdens de looptijd van de overeenkomst hebben geleid tot een uitbreiding van het klantenbestand van de principaal en deze uitbreiding de principaal na de beëindiging van de overeenkomst naar verwachting nog aanzienlijke voordelen zal opleveren.

  De principaal is echter geen klantvergoeding aan de agent verschuldigd indien:

  • van de door de agent aangebrachte klanten in redelijkheid geen nieuwe transacties te verwachten zijn;
  • de agent zelf de overeenkomst beëindigt;
  • de agent de overeenkomst overdraagt aan een derde.